P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

27.02.2017 - Geir Harald Johannessen

Den farbare veien - Matt 7,13

24.02.2017 - Irene Krokeide Alnes

Bare stol på Gud - 2 Mos 31,26

23.02.2017 - Irene Krokeide Alnes

En venn elsker alltid - Ordspr 17,17

22.02.2017 - Irene Krokeide Alnes

Når Gud tilgir synd - Apgj 10,43

21.02.2017 - Irene Krokeide Alnes

Korsets under - Matt 27,51

20.02.2017 - Irene Krokeide Alnes

Korsets gåte - joh 3,16

17.02.2017 - Geir Harald Johannessen

Praktbygget - 1 Kor 3,16

16.02.2017 - Geir Harald Johannessen

Gjennkjennelse i Åmli - Heb 11,3

15.02.2017 - Geir Harald Johannessen

Ludvig av Poasi - 1 Pet 3,20

14.02.2017 - Geir Harald Johannessen

Taggeren i Istanbul - Slm 84,2-5