P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- SOM DINE DAGER ER, SKAL DIN STYRKE VÆRE. 5 Mos 33,25

 

Den kjente forkynneren D.L.Moody ble en gang stilt følgende spørsmål: - Moddy, tror du at du har kraft og frimodighet nok til å gå i døden for Jesu navns skyld? D.L.Moody, som ledet så mange mennesker til tro på Jesus, svarte praktisk og jordnært, slik han ofte gjorde det: - Nei, jeg har ikke den kraften i dag. For i dag har jeg ikke bruk for den. Men skulle den dagen komme at jeg blir kalt til å gå i døden for min Frelser, da vet jeg at han også da vil gi meg den kraften jeg trenger. Og så siterte han det bibelordet, som vi nettopp har tatt fram: - Som dine dager er, skal din styrke være.

 

Står dette i Bibelen?
Jeg synes det er utrolig godt at vi har fått denne setningen inn i Bibelen igjen. Den har nemlig ikke alltid stått der. I alle fall ikke i de norske oversettelsene.
I den bibeloversettelsen som Bibelselskapet gav oss i 1930, sto det slik: - Din hvile så lang som dine dager! Og i den første nynorskbibelen, som kom i 1938, sto det slik: - Di kvild så lang som ditt liv!
 
Dette var nok grunnen til at mange stilte spørsmålet, om dette virkelig står i Bibelen: - Som dine dager er, skal din styrke være. Men svaret er enkelt: Jo, denne setningen står i Bibelen!
 
Da Bibelselskapet kom med sin nye oversettelse i 1978, og da Norsk Bibel fulgte etter i 1988, formulerte begge seg på samme måten: - Som dine dager er, skal din styrke være.
 
Et stort og rikt ord
Språklig sett kan kanskje de ulike oversettelsene være like dekkende – og like rette. Ordet som brukes for styrke, kan også oversettes med hvile eller trygghet. Så det er et stort og rikt ord, det Gud her bruker! Men på norsk klinger det absolutt best, slik det nå står: - Som dine dager er, skal din styrke være.
 
 
Dette er også et velsignet løfte, det vi her har foran oss. Ordet gjelder alle. Uansett levealder og livssituasjon. Og det dekker hver eneste situasjon vi kommer til å møte, også i det ukjente som ligger foran oss.
 
Løftet gjelder deg som enda ikke er frelst:
- Som dine dager er, skal din styrke være!
 
Et av de store spørsmålene for den som er kalt av Gud, er jo dette: Hvordan skulle jeg klare å leve som kristen? Hvordan skulle jeg klare å bekjenne at jeg vil høre Jesus til? Svaret er dette: Som dine dager er, skal din styrke være! Jesus vil selv gi deg den kraften du trenger. Hver eneste dag. 
 
Løftet vi her siterer, var første gang gitt til Aser, en av de tolv stammene i Israel, da de sto ved grensen til Kana'ans land. De hadde vært der trettiåtte år tidligere. Nå var de der igjen. Bak dem lå ørkenen. Foran dem lå et nytt og ukjent land. Men hos dem sto Herren, med løftet sitt: - Som dine dager er, skal din styrke være. Og Herren sviktet ikke Aser. De kom trygt over grensen, og fant vegen inn i Kana’ans land.
 
Herren vil heller ikke svikte deg! La dette året bli det nådens år, også i ditt liv, der du lukker Jesus inn og blir frelst!
 
Løftet gjelder deg som allerede hører Herren til:
- Som dine dager er, skal din styrke være!
 
Mange ting vil møte deg i året som ligger foran. Mange gode dager, men kanskje også tunge ting: Fristelser og synd. Sorg og nød. Prøvelser og motgang. Sykdom og død. Dessuten står du kanskje på et punkt i livet, der mange spør etter ditt nærvær og din kraft: Barn og familie. Hjem og arbeid. Den kristne forsamlingen. Eller kallet til tjeneste. Men også til deg lyder ordet fra Herren: - Som dine dager er, skal din styrke være!
 
Aser fikk innta sin del av Kana'ans land, og fikk møte sin del av livets vekslende kår. Men Herren sviktet dem aldri! Det vil han heller ikke gjøre i forhold til deg. Han vil aldri svikte deg, og aldri forlate deg! Prøv derfor å møte det nye året med trygghet, og i glede over et vidunderlig nyttårsløfte:
- Som dine dager er, skal din styrke være!