P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er. Jak 3,16

 

Siamesiske tvillinger

De fleste av oss kjenner sikkert dette uttrykket. Det handler om tvillinger som er sammenvokst fra fødselen av.

 

Noen ganger er situasjonen slik at tvillingene ved hjelp av operasjon kan skilles fra hverandre. Andre ganger er dette ikke mulig.
 
Siamesiske tvillinger. Uttrykket ble laget på grunn av et verdenskjent tvillingpar, som var sammenvokst ved brystbeinet: Eng og Chang Bunker (1811-1874). De var fra Siam – eller Thailand, som vi kaller landet i dag.
 
Siamesiske tvillinger. Det er samme sak Jakob skriver om i sitt brev. I det verset vi nettopp har sitert ovenfor, beskriver han et nokså spesielt tvillingpar: De er uatskillelige. Der den ene er, vil også den andre måtte være til stede.
De skaper alltid et negativt miljø rundt seg. Uorden og alt som ondt er.
Og de er navngitt, som misunnelse og selvhevdelse.
 
Du som leser dette, har du møtt dem? Du kjenner dem gjerne personlig? Ja, kanskje hører de med i din nærmeste omgangskrets?
 
Misunnelse er å trakte etter de gode posisjonene, eller de gode tingene, som andre mennesker har. Misunnelse er stadig å være opptatt med å gjøre seg selv stor, og alle andre små. Den beskrives i Bibelen som en alvorlig sykdom, under navnet avindsyke.
Det var misunnelse som drepte Jesus. Og utenom dette, både før og siden, har misunnelse lagt utellelig mange menneskeliv i grus.
 
Selvhevdelse er å trakte etter selv å bli stor. Målet er å bli lagt merke til. Selvhevdelsen har mange ansikt: Selvgodhet.
Selvsikkerhet. Selvopptatthet. Den er selvrådig og selvklok. Og i selvhevdelsens spor vokser alltid bitterhet og strid, trette og konflikt.
 
Jakob har en bestemt grunn for å skrive til oss om misunnelse og selvhevdelse. Han vil gjerne verne oss fra nærkontakt med dem begge:
- Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den. Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk. Jak 3,14-15
 
I stedet for misunnelse og selvhevdelse ønsker han at vi skulle bli kjent med noe helt annet, nemlig den visdom som kommer ovenfra:
- Men den visdom som kommer ovenfra er, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Og rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Jak 3,17-18
 
Det er sagt: Si meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er.
Ja, hvem omgås du og jeg i vår hverdag? Er det misunnelse og selvhevdelse? Eller er det den visdom som kommer ovenfra?