P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


- Da stanset vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Salthavet, rant bort, og folket gikk over rett mot Jeriko. Jos 3,16

 


 

Vei på bunnen. Jeg tror det er H.E.Wisløff som bruker dette uttrykket som tittel på en av sine bøker. Og slik setter den gamle biskopen ord på en herlig sannhet, som mer enn en gang har vært til hjelp og trøst for Guds folk: Det finnes en vei på bunnen!

Bibelen tegner flere ganger bilder av veien på bunnen:

I 2 Mos 14 leser vi historien om hvordan Herren reddet Israelsfolket gjennom Rødehavet:

- Da rakte Moses sin hånd ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes ad. Og Israels barn gikk midt igjennom havet på tørr grunn. Vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side.

Slik står det i v.21-22. Det fantes en vei på bunnen. Og veien førte ikke til undergang og død, men til framtid og frihet.

I Jes 43,2-3 taler Herren til Israel:

- Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din Frelser.

Dette er akkurat samme sak: Det finnes et håp, også når alt ser håpløst ut. Det finnes en veg, også når alt synes stengt og vanskelig.

Også i Josvas bok, som jeg siterte fra i begynnelsen, handler det om Israelsfolket. De er på veg inn i Kanaans land. Inn i Løftets land.

Mange vanskelige situasjoner skulle møte dem. Men Herren viste fra første skritt sin makt og sitt nærvær: Som gjennom et under stanset han vannet i elven Jordan, og førte Israelsfolket inn til sitt gamle fedreland – nettopp gjennom veien på bunnen. Og folket druknet ikke i vannmassene, men opplevde at veien på bunnen var første skritt mot livet i løftets land.

Historien gjentar seg. Også denne historien har gjentatt seg - mange ganger - i et Guds barns liv:

- Jeg føler meg helt på bånn!

- Hvordan skal jeg komme gjennom dette?

- Finnes det en utvei i denne situasjonen?

Slik har det lydt, mer enn en gang fra et fortvilt Guds barn. Ja, kanskje er dette din situasjon - nettopp i dag?

Hør: Gud er større enn dine vanskeligheter. Han har kontrollen - også når du selv synes å ha mistet den! Ordet håpløst finnes ikke i Guds ordliste. Også denne dagen skal Han føre deg ett skritt nærmere målet.

Det finnes alltid en vei på bunnen!