P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle! 2 Tess 3,16

 

Det var ikke mange ting Jesus etterlot seg da han forlot denne verden.

- Han etterlot seg noen klær, som de romerske soldatene på Golgata kastet lodd om.

- Han etterlot seg noen pårørende. En liten, sårbar flokk av venner og familie.

- Han etterlot seg et eksempel til etterfølgelse. Nemlig ved måten han møtte lidelser og motgang på.

- Og så etterlot han seg èn ting til: Han etterlot seg sin fred. - Fred etterlater jeg dere, sa Jesus. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Joh 14,27

 

JESU KRIST FRED

Og det er dette fredens evangelium Paulus setter ord på i brevet til de kristne i Tessaloniki, slik vi allerede har sitert det fra 2 Tess 3,16: Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter.

 
Det er altså flere måter Jesus kan gi oss sin fred på. Og det er dette jeg nå vil prøve å sette ord på, ganske enkelt og lettfattelig. Jeg tror det handler om fire ting. Eller fire måter å finne fred på, om du heller vil.
 
FRED MED GUD
Den første måten å finne fred på, vil jeg kalle: Fred med Gud. I Rom 5,1 skriver Paulus det slik:
- Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.
Fred betyr her: Et ordnet forhold. Fred med Gud betyr altså å ha et ordnet forhold til Gud. Den store konflikten er løst. Synden er sonet og saken er klar. Jesus døde. Og vi skal få leve.
 
GUDS FRED
Den andre måten å finne fred på, vil jeg kalle: Guds fred. Også dette skriver Paulus om, i Fil 4,6-7: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
 
Guds fred er alltid en frukt av det å tro på Jesus. Og en frukt som vokser fram i en kristens hjerte. Guds fred er resultatet av å ha fått sin sak med Gud i orden. Og kan oppleves som trygghet og ro, mening og harmoni.
 
FRED MED HVERANDRE
Den tredje måten å ha fred på, vil jeg kalle: Å holde fred med mine trossøsken. Hold fred med hverandre!
 
Slik skriver Paulus i 1 Tess 5,13. Det er så mange ting som kan ødelegge forholdet mellom kristne brødre og søstere: Konflikter. Bitterhet. Misunnelse. Og baktalelse. Få det bort, sier Paulus. Prøv å holde fred med hverandre! Bruk vikeplikten. Ikke bare forkjørsretten.
 
FRED MED ALLE MENNESKER
Den fjerde og siste måten å finne fred på, vil jeg kalle: Å holde fred med alle mennesker: Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere! Enda en gang er det Paulus som tar ordet, denne gangen i Rom 12,18. 
 
Det er ikke alltid det er mulig å holde fred med alle mennesker. Noen ganger må det bli bråk. Ganske enkelt fordi en kristen skal lyde Gud mer enn mennesker. Det er derfor Paulus bruker ordene: Om det er mulig
 
Men som regel er det mulig. Og da er saken klar: Lev i fred og fordragelighet med dine omgivelser! Det er det beste, både for deg og for de andre.
Det er altså dette Jesus vil gi oss, i følge ordene i 1 Tess 3,16: Fred. Alltid og på alle måter.
 
Da skal vi ikke undre oss over at Paulus kaller Jesus for Fredens Herre. For det er det han er. Og vi trenger heller ikke undre oss over salmedikteren, som vil fortelle oss hva levende og sann kristendom går ut på: Kristendom er i en sum fredens evangelium!