P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus. Gal 3,16

 

Den røde tråden

Du har sikkert hørt dette uttrykket før, og vet kanskje også hva det betyr. Men du er gjerne ikke klar over hvor selve uttrykket stammer fra. Men det skal du få høre nå. Uttrykket - den røde tråden - kommer fra England, og fra den britiske marinen. Her er det slik at i alt tauverket som blir brukt, er en rød tråd først blitt flettet inn i selve tauverket. Dermed kan du alltid se forskjell på dette tauverket og alt annet tauverk. Den røde tråden fungerer som et slags kjennemerke: Dette tauverket hører til i den britiske marinen!

 

Men finnes det også noe i Bibelen, som vi kan kalle for den røde tråden?
Finnes det et typisk kjennetegn, som viser at vi nå har med Guds levende Ord å gjøre? Svaret er JA. Det finnes en slik rød tråd. Og den røde tråden er: KRISTUS! Bibelen består av to deler: Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Eller GT og NT, som vi ofte kaller dem.
Det Gamle Testamente består av 39 bøker, skrevet i løpet av en periode på mer enn 1000 år. Det er mange ulike forfattere, men likevel er det bare èn rød tråd. KRISTUS! Det Nye Testamente består av 27 hellige skrifter, skrevet ned i løpet av 50 år. Også her er det ulike forfattere. Men det er fremdeles bare èn rød tråd. Og tråden er: KRISTUS.
 
JESUS KRISTUS
Dette er Bibelens store hovedtema. Det er han det handler om hele veien. I Det Gamle Testamente møter vi han i profetier og forbilder, personer og løfter. Og alt peker fram mot Han som èn gang skal komme. Gjennom hele Det gamle Testamente dirrer det av spenning og forventning: Snart skal Messias komme. Snart kommer Kristus!
 
Også i Det Nye Testamente blir budskapet om Kristus løftet fram: Nå er han virkelig kommet, han som både loven og profetene har vitnet om. Nå er hele Det Gamle Testamente blitt oppfylt: Frelseren er kommet. Messias er født. Og frelsesverket fullført.
 
Det er dette Paulus skriver om her i Galaterbrevet. Han går helt tilbake til begynnelsen - til Israelsfolkets begynnelse. Helt tilbake til patriarken Abraham, og til de rike løftene som Herren en dag gav han, da Herren sa: - Din ætt vil jeg gi dette landet. 1 Mos 12,7
- For hele det landet som du ser, til deg vil jeg gi det, og til din ætt for alle tider. 1 Mos 13,15
- Jeg vil gi til deg og til din ætt etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kana'ans land, til en evig eiendom. 1 Mos 17,8
 
Paulus skriver:
- Han sier ikke: Og til dine ættlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder en: Og din ætt. Og dette er Kristus.
 
Noen ganger er det spennende med grammatikk. Andre ganger er det bare kjedelig. Men her er det spennende: Det står entall, sier Paulus. Ikke flertall!
Guds løfter har altså med én person å gjøre: Kristus. Han er nøkkelpersonen. Alle Guds løfter er oppfylt i Jesus:
- For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. 2 Kor 1,20
 
Det finnes ca 36 000 løfter i Bibelen. Slik blir det i alle fall ofte sagt. Det betyr ca 100 nye og ubukte løfter for hver dag gjennom et helt år.
Disse løftene dekker alle områder av vårt liv. Fortid, nåtid og framtid. Og alt er gitt deg i Kristus!
 
Noen av disse løftene kan du lese her i Gal 3. Finn gjerne fram til dette kapitlet i dag, les det og ta til deg det som her står skrevet. Du er mye rikere enn du tror! Også i Josvas Bok i Det Gamle Testamente møter vi den røde tråden. I kap 2 leser vi nemlig om skjøgen Rahab, og om den røde tråden som berget henne fra Guds dom. Ja, fra både død og forbannelse. Nettopp slik vil Jesus være Frelseren – den røde tråden - for deg og meg i dag!