P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Og presten skal brenne det på alteret. Det er ildoffermat til velbehagelig duft. Alt fettet hører Herren til. 3 Mos 3,16

 

ILDEN OG OFFERET

Gjennom hele Bibelen møter vi dette ordparet. Og bildene som tegnes i Bibelen, er krystallklare: Et folk bærer fram sitt offer for Guds ansikt. Fram til alteret. Og Gud møter folket i alterets ild. Ilden forteller om en hellig Gud. Offeret forteller om skyldige mennesker.

 

Dette er i sum budskapet i hele Det Gamle Testamentet. Gjennom hele den gamle pakt er det akkurat det samme som møter oss: Ilden fortærer offeret.

 
Vi leser om dette i forbindelse med Israels religiøse liv. I 3 Mos 1-7 får vi en grundig beskrivelse av de ulike offertypene som Gud hadde forordnet: Brennoffer. Matoffer. Fredsoffer. Syndoffer. Og skyldoffer. - Presten skal brenne det på alteret, står det i 3 Mos 3,16. Ilden skal fortære offeret.
 
Og vi leser at det samme skjedde også oppe på Karmelfjellet, den dagen da profeten Elias møtte alle avgudsprofetene:
- La det da være slik at den Gud som svarer med ild, han er Gud. 1 Kgb 18,24
 
Slik foreslo profeten Elias det. Og slik ble hele folket enige om det. Lenge ropte Baalsprofetene til sine guder, men forgjeves. Alle slags merkverdige ting ble prøvd, men til ingen nytte. Og Elias spottet dem. Men så løftet han selv øynene mot himmelen i bønn til den levende Gud. Og underet skjedde:
- Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. 1 Kgb 18,38
Ilden fortærte offeret.
 
Slik var det hele veien. Et fortapt folk gikk offervegen. Et uskyldig offer ble båret fram av skyldige mennesker. Den hellige Gud møtte sitt folk ved offeralteret. Og hver eneste gang skjede det: Ilden fortærer offeret.
 
Hva har dette å fortelle oss? Svar: Intet offer i den gamle pakt kunne slukke Guds vrede over synden. Intet offer kunne gi Guds folk en endelig løsning på syndeproblemet.
Tvert imot: - Det er umulig at blod av bukker og okser kan bortta synder. Ved ofrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. Hebr 8,3-4
 
Den gamle pakt var foreløpig og mangelfull. Den gamle pakt forutsatte faktisk at noe nytt - en ny pakt – skulle avløse den gamle. En ny pakt, som kunne gi et fortapt folk en etterlengtet og endelig løsningen på syndenøden. Og en dag skjedde det…
 
OFFERET FORTÆRTE ILDEN
Dette er i sum budskapet i Det Nye Testamentet. Den nye pakt gjør oss kjent med Jesus, Guds Sønn og Marias sønn. Han som gav seg selv for våre synder. Som et offer og som en gave.
 
Jesus fant den endelige løsningen på syndeproblemet: Det syndfrie og rettferdige mennesket gikk i døden for alle syndige mennesker. Den rene døde i stedet for de urene. Den hellige gikk i døden for alle overtrederne. - Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. 2 Kor 5,21
 
Vidunderlige evangelium!
 
Ett offer fortærte hele ilden. Den hellige Gud fikk det han krevde. Og syndige mennesker slapp unna sin vel fortjente straff.
 
På korset ble Guds vrede avvendt. Synden ble sonet. Den ble èn dag båret bort av Jesus. Dermed kan du og jeg få møte den nådige Gud. I Jesus!
Du trenger altså ikke jobbe lenger for å blidgjøre Gud. Han smiler allerede! Det var nok, det som Jesus gjorde.