P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Sadrak, Mesak og Abed-Nego tok da til orde og sa til kongen: Nebukadnesar! Vi behøver ikke å svare et ord på dette. Dan 3,16

 

Det var storsamling i Duradalen. Med musikere, instrumenter og mye fint folk samlet.

Anledningen var den store billedstøtten som kong Nebukadnesar hadde reist. Tretti meter høy og tre meter bred. Og billedstøtten var i rent gull.
 
Kongens ordre var klar:
- Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle slags andre musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kong Nebukadnesar har stilt opp. Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastes midt inn i den brennende ildovnen.
Kongens gullbilde skulle tilbes. Og nåde den som ikke adlød!
 
Så lød signalet. Alt folket falt på sitt ansikt. Bare tre menn sto igjen, som et himmelropende tramp i klaveret: Sadrak, Mesak og Abed-Nego bøyd ikke sine knær.
 
De tre blir såkalt fram til kongen:
- Disse menn har ikke aktet på ditt bud, konge! De dyrker ikke dine guder. Og gullbildet du har stilt opp, tilber de ikke!
 
Og så tar kongen selv ordet:
- Hvem er den gud som kan frelse dere fra min hånd?
 
Men kong Nebukadnesar skulle få svar på tiltale. Gjennom sitt eget møte med ildovnen. Etter å ha kastet tre menn inn i den brennende hete ovnen, så han plutselig fire unge menn som gikk levende omkring i flammene:
- Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden?
- Jo visst, konge!
- Men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.
 
Møtet mellom kongen og de tre jødiske menn, etter at de var hentet ut igjen fra ovnen, ble sterkt. Håret på deres hoder var ikke svidd og deres klær var ikke skadet. Ja, det luktet ikke engang brent av dem.
 
Da tok kong Nebukadnesar igjen til orde:
- Lovet være Sadraks, Mesaks og Abed-Negos Gud! Det finnes ingen annen gud som makter å frelse slik.
 
Dette strålende bildet fra Daniels bok vitner om trygghet. Om taus trygghet.
Trusselen hadde vært mer enn klar:
- Dere skal kastes i den brennende ildovnen!
 
Men ungdommens svar hadde vært like klart:
- Vi behøver ikke å svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss!
 
Bibelen er en utfordrende bok. Mange ganger og på mange måter utfordres vi til å være tydelige på vår tro. Vi vil nok aldri møte Duradalen eller en brennende ildovn, noen av oss. Men vi utfordres likevel til å være tydelige på vår bekjennelse av den levende Gud. Og avgjorte i vårt forhold til avgudene. Til idolene.
 
Dette bildet fra Daniels bok kan virkelig gi oss frimodighet, midt i vår egen hverdag:
 
  • Gud vil aldri svikte sitt folk.
  • Den som står på Guds side, har alltid den sterkeste med på laget.
  • Gud vil gi rikelig med kraft og styrke til dem hvis hjerte er helt med han.
  • Også lidelser og trengsler for Jesu skyld kan løse oss fra lenker og bånd.
  • Guds allmakt møter oss som oftest i vår egen avmakt.
 
Ta disse tankene med deg ut i hverdagen. Og vær frimodig! Du har ingen grunn til frykt.