P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. 2 Tim 3,16

 

Det hendte tidlig en morgen. Det var den sjette dag i uken, og Herren vandret omkring i hagen - på den jord han nettopp hadde skapt.

Men denne dagen stanset han midt i støvet, og begynte å forme jordens støv med sine egne hender: Tretti – førti – femti – seksti – sytti kilo jord. Og Adam, det første mennesket, fikk sin form. Men fremdeles var det første mennesket bare jord.
 
Så skjedde underet. Gud inspirerte den jord han hadde formet. Gud inspirerte Adam:
- Og Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. 1 Mos 2,7
 
Fremdeles består mennesket av jord. Men ikke bare jord. Ved guddommelig inspirasjon er kronen på skaperverket, mennesket, blitt til en levende sjel. Og bærer med seg bildet av Gud selv.
 
Så skjedde det igjen, senere i historien. Ikke på en bestemt dag. Men i løpet av hundrevis av år. Gud begynte igjen å forme. Ikke jord, men ord!
Redskapene var vanlige mennesker. Gud brukte apostler og profeter. Poeter og historieskrivere. Og Gud inspirerte deres ord. Resultatet ble en guddommelig bok: Bibelen. Den Hellige Skrift.
 
Bibelen består fortsatt av ord. Men ikke bare ord. I en verden som er full av bøker har en totalt annerledes bok sett dagens lys: En bok med levende ord, blåst liv i av Gud selv.
 
I dag er Bibelen Guds direkte tale til menneskene. Bibelen er inspirerte ord, gitt til inspirert jord. Bibelen er livets ord til dødens barn. Bibelen både er liv og gir liv.
 
Dette Guds Ord er både levende og nyttige ord:

- De formidler lærdom: Sannheten formidles til mennesket utenfra.

- De formidler overbevisning: En visshet begynner å vokse fram innenfra.

- De formidler rettledning: Valgene er mange, men Bibelen viser rett veg.

- De formidler opptuktelse i rettferdighet: Mye kan gå galt, men alt kan rettes opp igjen!

 
Mange kjenner Guds levende ord fra barndommen av. Andre møtte dem i voksen alder. Og noen kjenner dem enda ikke.
 
Hva vil du gjøre med det? Jeg synes du skal gjøre to ting. Først: Takk Gud, for din egen del, for hans levende ord. Og videre: Gi disse ordene videre til andre. I dag.