P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som LYSETS BARN! Ef 5,8

Kjært barn har mange navn. Slik sier vi av og til. Og det er vel slik det er.

Kjært barn har mange navn. Slik kan det også sies om et Guds barn. Og kanskje er det ingen det er mer sant om enn dem. Ingen er så høyt elsket. Og ingen er det brukt så mange fine navn om. Guds barn: Den Høyestes barn, Rikets barn. Løftets barn. Fredens barn. Lysets barn.

La meg få dele noen tanker med deg i dag, om dette siste: Guds barn er Lysets barn. Og lysets barn vandrer i lyset.

Guds barn er lysets barn. Dette er vår nye stilling, vi som tror på Jesus. Og dette er noe ganske annet enn stillingen vi var i før vi møtte Jesus:
Dere selv var jo en gang mørke, sier Paulus her.
Mørkets barn. Nattens barn. Det var stillingen uten Jesus. Vi var mennesker uten framtid og håp.
Men så skjedde underet: Jesus kom inn! Dermed fant vi vegen fra mørke til lys. Mørkets barn ble lysets barn!
Nå er dere lys i Herren, skriver Paulus.
Alle ufrelste mennesker, uansett livskvalitet, er mørkets barn. De mangler Jesus. Og alle frelste mennesker, uansett livskvalitet, er lysets barn. Takket være Jesus!

Lysets barn skal vandre i lyset! Vi kunne nesten ha sagt: Selvsagt! Selvsagt skal lysets barn vandre i lyset! Hvordan skulle vi ellers ha levd? I mørket?
Men det som høres så selvsagt ut, er imidlertid ikke selvsagt. Verken i Efesus eller i Norge. Det er derfor Paulus skriver så tydelig som han her gjør:
Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. VANDRE SOM LYSETS BARN!

Hva betyr det så, helt konkret, å vandre som lysets barn? Ja, det kan vi lære noe om i Ef 4-5. Fire ganger i løpet av disse to kapitlene forklarer Paulus det for oss:

Ef 4,1: Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med...

Å vandre i lyset er å vandre verdig et kall vi ble kalt med. Hvem var det som kalte oss? Det var Jesus. Den eneste, helligste, reneste, slik sangeren beskriver han. Men da er det slik du og jeg skal vandre: I hellighet og renhet - akkurat slik Jesus vandret.

Ef 4,17: Dette sier jeg da og vitner i Herren: Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer...

Å leve i lyset er å leve et annerledes liv. Hvis du er i tvil om hvordan hedningene vandrer – altså disse som ikke kjenner Jesus – skal du bare lese det Paulus skriver i v.18-19... Men slik skal ikke lysets barn leve. Dette er noe vi er frelst ifra!
Dere har ikke lært Kristus slik å kjenne. (v.20)
Å leve i lyset er å leve et nytt og annerledes liv!

Ef 5,1-2: Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.

Her kommer det igjen: Å leve i lyset er å gå i Jesu fotspor som hans etterfølgere. Her handler det om kjærlighet i stedet for tomhet. Offervilje i stedet for nytelsessyke. Lysets barn ønsker å innrette sitt liv etter Guds gode vilje – være Hans etterfølgere!

Ef 5,15: Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.

Å leve i lyset er å leve et bevisst, årvåkent og påpasselig liv i forhold til alt som omgir oss: Jeg vil ikke la meg påvirke av omgivelsene, jeg vil la meg prege av Jesu ord. Jeg vil ikke leve med mørkerom i livet, jeg vil vandre i lyset. Og jeg vil benytte alle anledninger: Kanskje jeg kunne vinne noen for Jesus! Kanskje jeg kunne vinne et mørkets barn for lysets rike!