P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Joh 4,11

Dette bibelordet er hentet fra en av de klassiske bibelfortellingene: Jesu møter den samaritanske kvinnen. Og ordene er kvinnens svar på et tilbud Jesus hadde gitt henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.

Brønnen er dyp. Slik beskriver kvinnen Jakobs brønn utenfor Sykar. Og når jeg nå tar fram disse tre ordene i dag, har det et par konkrete årsaker:

For det første: Jeg var med som taler på Bibelkurset på Birkeland sommeren 2012. Noen få dager etter at dette Bibelkurset var ferdig, lå det et brev og ventet på meg i postkassen. Brevet var fra en eldre dame, en av deltakerne på Bibelkurset.

- Brønnen er dyp, siterte hun. Og brevet var fullt av takknemlighet for det hun hadde fått høre under hele Bibelkurset: Friske, dyrebare, livgivende sannheter fra Guds Ord.

For det andre: Ikke sjelden møter jeg mennesker som spør: Johnn, hvordan klarer du å lage så mange radioprogrammer? Hvor får du ideene fra? Og så er du jo på TV, i tillegg til at du også reiser omkring og taler. Går du aldri tom for stoff? Svaret mitt handler om denne brønnen: Jeg har en god brønn. Og gode brønner har alltid godt tilsig av friskt, levende vann. Eller, som den samaritanske kvinnen sa det: Brønnen er dyp.

Disse tre ordene har jeg lyst til å gi videre til deg i dag: Brønnen er dyp! Du forstår sikkert at det ikke er alminnelige brønner vi nå snakker om: Det handler om Bibelen!

La meg få lov å samle det jeg har å si om Bibelen på denne måten:

Det er en gammel brønn det her handler om. Akkurat som Jakobs brønn utenfor Sykar. Den har fulgt menneskene gjennom store deler av historien, men er fremdeles åpen.

Den er en god brønn. Den har aldri gått tom, uansett skiftende omstendigheter og tørketider. Det er sprukne brønner som går tomme. Ikke Bibelen.

Den er fylt opp av rent og friskt vann. Den inneholder verken forurensede og skadelige ting, men sunne, forfriskende og livgivende ord for alle som leser. 

Den må ikke bare betraktes. Den må benyttes! Det er ikke nok å vite at det finnes en slik bok, full av levende ord. Den må leses. Akkurat som du må drikke av brønnen. 

Om den gamle Jakobsbrønnen sa Jesus:
Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.
Men så fortsatte Jesus med å snakke om Bibelbrønnen:
Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.

Brønnen er dyp. Den har en vidunderlig kilde. La oss derfor drikke av den! Mye og ofte.