P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel. Jer 29,7

Disse ordene er hentet fra et brev som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til de jødene som var bortført til Babel. I dag blir ordene sendt videre til deg.

Dette brevet fyller et helt kapittel i profeten Jeremias bok. Det handler om hvordan Guds folk skal oppføre seg i det landet de nå er bortført til. Og vegledningen som blir gitt er både klar og konkret: Du er i verden, men skal ikke være av verden.

Dermed har brevet et viktig budskap også til deg og meg i dag. La meg få lov å ta fram noen viktige ting...

Vår adresse er Babel, ikke Jerusalem.

Det er viktig å vite hvor vi bor, hva vår adresse er og hva som kjennetegner våre omgivelser som kristne.
Jerusalem var Guds by, med Guds tempel som det sentrale. Byen lå i Guds land, innbyggerne ble kalt for Guds folk og byen skulle styres etter Guds lover.
Babel lå milevis unna alt dette. Navnet betyr forvirring, og det forteller nok det meste. Byen ble ikke styrt etter Guds lover og i bystyret satt langt ifra Guds beste barn.
Norge er heller ikke noe Jerusalem. Det er ikke Gud som styrer og det er ikke Guds lover som gjelder. Vi kunne ha ønsket at det var slik, men virkeligheten er en helt annen.
Også Norge er blitt et forvirringens land og tiden en forvirringens tid. Likevel har Gud ikke bedt oss om å kristeliggjøre landet, men om å leve som lys og salt!
Jo, det er viktig å kjenne sin adresse.

Det beste du og jeg kan gjøre for land og by, er å gi oss over til Gud!

Ingen som leser dette brevet kan være i tvil om hva Gud har i tankene for oss mennesker:
For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.
Så er spørsmålet hva du og jeg har tenkt om Gud? I brevet møter vi en klar oppfordring:
Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren.
Jeg sier det igjen: Det beste vi kan gjøre for by og land, er å gi oss over til Gud!

Så kommer noen konkrete ting som du og jeg skal fylle hverdagen med:

Vi skal innrette vårt liv etter landets lover, men uten å gå på akkord med Guds lov.
Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt! Ta dere hustruer og få dere sønner og døtre. Bli tallrike der og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til...
Slik står det å lese: Følg landets lover, men gjør dem gjerne overflødige ved et gudfryktig liv.

Vi skal innrette vårt liv etter Guds Ord, og ikke følge trender og strømninger og flertallsmeninger.
La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere! Lytt heller ikke til de drømmene som dere selv har! For løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren.
Dermed vet vi hva vi har å gjøre, både på børs og i katedral: Vi skal lytte til Herrens Ord og gjøre etter det.

Vi skal be for byen og for landet!
Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel!
Et sterkt ord. Og et underlig løfte.

Dette er det siste, men ikke det minste. Det er ikke det første, men kanskje likevel det største: BE FOR LANDET! BE FOR FOLKET! BE FOR BYEN!