P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Jeg besøkte Vestnes i Romsdal i slutten av november 2014. Det var bibelhelg på bedehuset med hovedtema: Kongen kommer! Temaet var valgt fordi helga innledet adventstiden i 2014.

 

Vi brukte hele denne helga til å gå på maleriutstilling i Profeten Sakarias’ Bok. Sakarias er jo kalt adventsprofeten i det Gamle Testamente. Grunnen til dette er hans sterke forkynnelse av Messias, frelserkongen som skulle komme: Først i ringhet for å bli forkastet av menneskene. Siden enkelt og stille hver gang Ordet om Jesus blir forkynt. Og endelig i herlighet, både for å ta seg av et lidende Israelsfolk og en fortapt menneskeslekt.

Den første kvelden på Vestnes leste vi Gal 3,1, et vers som på mange måter ble nøkkelordet denne helga. Her skriver Paulus det slik:

 

  • Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!

Apostelen Paulus hadde kommet reisende til Galatia, et landområde i dagens Tyrkia. Med munn som pensel og ord som farger hadde han malt et bilde av Jesus så tilhørerne hadde fått se Jesus med ørene. Kunstmaleren Paulus hadde malt Jesus på hjertetavlene - enkelt, varmt og tydelig. Mange var blitt frelst og nye menigheter grunnlagt.

 

 

Nå hadde tiden gått og de ferskeste nyheter fra Galatia gjorde Paulus urolig. Nye forkynnere hadde kommet på banen, og det var nye toner å høre fra talerstolene. Helt andre toner enn dem Paulus hadde formidlet. Nye bilder var blitt malt, men ikke bilder av Jesus som korsfestet.

 

Paulus var både bedrøvet og opprørt. Og så skriver han slik vi leste det:

 

  • Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!

  • Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød?

 

Skal alt det vi har opplevd sammen virkelig være forgjeves? spør Paulus sine venner i Galatia.

 

 

 

La dette være nok om situasjonen i Galatia - og la oss i stedet spørre: Hvordan er situasjonen i dag?

 

 

Hvordan er tilgangen på nye kunstmalere? Mennesker som tjener Gud ved å male bilder av Jesus for sine medvandrere, både i ord og liv. Utrustet av Den Hellige Ånd, den store malermesteren. Jeg tror vi trenger flere - mange flere! Tenk om dette kunne bli et bønneemne i 2016: Jesus, gi oss en ny generasjon av unge kunstmalere, utrustet av deg og med tro på evangeliet, som kan betjene folket vårt og forsamlingene våre med både nye og sterke Kritusportretter!

 

 

Hva kjennetegner et ekte og sant Kristusbilde? Hva skal vi se etter? Hva skal vi legge vekt på? Jeg tror vi skal se etter fire viktige og varme farger – og så gjøre bruk av dem:

 

  • Jesus er stedfortrederen. Han døde i mitt sted.

  • Jesus betalte en høy pris. Frelsen kostet Jesus livet.

  • Guds frelse er ufortjent. Den er gratis. Bare av nåde.

  • Guds frelse er for meg. Den er for alle, også for meg!

 

Der disse tonene lyder, blir Jesussangen ekte. Og der disse fire fargene brukes, blir Kristusbildene varme og riktige.

 

 

Hva med deg, du som leser dette: Har du fått se Jesus? Har du tatt til tilfukt til han? Eller holder du fortsatt på med eget strev og egne gjerninger for å komme ut av det med Gud? Hør: Fest blikket på Jesus! Han er slik du skulle ha vært. Han har alt det du mangler. Bare han kan gi deg den frelsesopplevelsen du fortsatt mangler. Da jeg var på Vestnes i november, bodde jeg hos Annbjørg og Kåre Sævareid. Før jeg skulle reise på søndag ettermiddag, var et hvitt ark lagt fram på kjøkkenbordet. Dette arket tok Annbjørg opp og ga det til meg. I parentes: Annbjørg Helland Sævaried er en dyktig poet og skribent, og har de siste årene gitt ut fire diktsamlinger på Sambåndet Forlag. På dette arket sto et håndskrevet dikt som Annbjørg fortalte hun hadde skrevet natt til lørdag, altså etter den første av bibeltimene denne helga. Mal Jesus hadde hun kalt dette diktet.

I dag vil jeg gi dette diktet videre til deg. Kanskje kjenner også du på den samme lengselen som Annbjørg her setter ord på?

 

 

 

 

MAL JESUS

 

 

 

Mal Jesus for min tanke, med fargar frå Guds Ord, La biletet få tala slik, at berre Han vert stor, Kvil sjela di i kjærleiken, frå Han som elsker deg, Mal Jesus for min tanke, Ja, mal Han rett for meg

 

 

 

Mal kongen for mitt hjarta, på krossen – død for meg, Med klungerkruna, blod som renn, Hans tunge lidingsveg, La Anden styra penselen, med Herrens milde Ord, Mal kongen for mitt hjarta, Fyrst då vert nåden stor

 

 

 

Mal Kristus for mitt auga, så klårt og lyst du kan, I stråleglans av soloppgang, Ja, syn meg berre Han, Som Sigerherren, Himmelkongen, Redningsmannen min, Mal Kristus for mitt hjarta, så stig Han stille inn