P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Det er apostelen Paulus som står bak disse bibelordene. En mann fylt av ekte bibeltillit og smittende bibelglede.

I det første bibelordet beskriver han sitt eget forhold til Bibelen, Guds Ord: Jeg vil vise Gud den ære, sier han, at jeg vil tro han i alt Han har skrevet i dette ordet. Ned til hver minste detalj. Skulle ikke en Gud som bærer navnet Den Sannferdige være til å stole på?

I det andre bibelordet forteller han hvorfor han har denne tilliten til Guds Ord: Bibelen er Guds inspirerte ord! Gud har blåst liv i disse helt spesielle ordene, slik at de nå er mer enn bare alminnelige ord: Bibelen er levende ord. I stand til å gi liv til alle dem som tar imot dem.

DET FEMTE MESTERVERKET

Bibelen er Guds mesterverk. Men Bibelen er ikke Guds eneste mesterverk. Når vi sier det slik, indikerer vi at det også finnes flere slike Guds mesterverk. Og det er ganske rette: Bibelen er Guds femte mesterverk! Og med dette sier vi at det også finnes fire til.

Guds første mesterverk er skaperverket. Alt synlig og usynlig, alt det skapte er ikke blitt til av seg selv. Skaperverket er Skaperens verk!
- For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Salme 33,12

Guds andre mesterverk er frelsesverket. Lenge før Gud skapte verden, la han sin store frelsesplan.
- For i ham har han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Ef 1,4
Og denne planen ble virkeliggjort og gjennomført da Frelseren kom til verden!

Guds tredje mesterverk er hans kirke på jord. Guds menighet er jordens største under, heter det i en salme. Apostelen Paulus beskriver det slik:
- For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2,10

Guds fjerde mesterverk er himmelen. Bibelen taler om nye himler og en ny jord der rettferdighet bor. Det nye Jerusalem. Eller som Abraham fikk høre det:
- Staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Hebr 11,10.

NØKKELEN

Men Bibelen er ikke bare Guds femte mesterverk. Dette mesterverket er helt annerledes enn de fire andre. For bare i lys av Bibelen, Guds femte mesterverk, er vi stand til å forstå de fire andre.

  • Hvordan skulle vi ha visst at hele verden er skapt av Gud, hvis ikke Bibelen hadde fortalt oss det?
  • Hvordan skulle vi ha visst at Jesus er eneste veg til frelse, om ikke Bibelen hadde sagt oss det?
  • Hvordan skulle vi ha lært Guds menighet, den store hemmeligheten å kjenne, uten i lys av Bibelen?
  • Og hvordan skulle vi hatt sikker informasjon om fremtiden, om det ikke var fra han som har alle våre tider i sin hånd?

Jo, Bibelen er nøkkelen til det hele: Alt som er verdt å leve for. Og alt som er verdt å dø for.

Jo, vi har sannelig grunn til å takke Gud. For Bibelen.