P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


I sitt ganske korte brev skriver Judas disse ordene:
Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesus Kristi miskunn til evig liv. Jud 20-21

Mens dere venter, skriver Judas her. Han skriver til kristne mennesker. Og han skriver om hva de skal vente på: Dere skal vente på Jesus! Han skal en dag komme igjen og ta alle sine brødre og søstre med seg til himmelen. Og så skriver han om èn ting til: Han forteller oss hva vi skal bruke ventetiden til, alle vi som venter på Jesus.

BLOMSTERUTSTILLINGEN

På en blomsterutstilling som ble arrangert på en skole i London, var det èn spesiell blomst som vant førsteprisen. Dette var en aldeles nydelig blomst, og alle var enige om at denne blomsten virkelig fortjente prisen. Men det var mer å si om denne blomsten, enn at den bare var vakker å se til. Den hadde også sin egen, nokså spesielle historie: Blomsten var eid av en fattig pike, som bodde i en av Londons mange dårlige leiligheter. I denne leiligheten nådde sollyset inn bare en liten del av dagen, og da bare som en smal lysstripe. Grunnen var de mange høye husene som sto omkring og som skygget for leiligheten. Piken passet derfor hver dag på å flytte blomsten fra vindu til vindu, samtidig som solen flyttet seg, slik at blomsten skulle få nok lys. Og takket være pikens iherdige innsats og utrettelige omsorg, fikk planten det lyset den trengte. Og på blomsterutstillingen var det altså denne blomsten som vant førsteprisen.

LEV I LYSET

Nå er det ikke bare blomster som trenger lys. Det gjør også vi mennesker. Uten lys dør vi. Det gjelder menneskelivet. Og det gjelder åndslivet. Det er derfor det så viktig at vi må leve i lyset.

Judas bruker et spesielt navn på dette Guds lys her i sitt brev. Han kaller det for Guds kjærlighet: Hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter...
Judas sier: Du venter på Jesus, ikke sant? Og du ønsker å være rede til å ta imot han den dagen han kommer? Dette er hva du da skal gjøre: Du skal leve i lyset! Du skal holde deg i Guds kjærlighet. Og passe på at ingenting skygger for dette lyset.

TRE VIKTIGE TING

Men hvordan skal vi helt konkret gjøre dette? Piken i London sørget for at blomsten hele tiden skulle stå på rett plass i vinduskarmen. Hva skal vi gjøre? Hva er rett prioritering for den som vil være reiseklar for himmelen?

Jo, også det skriver Judas om her. Han sier at vi skal legge vekt på tre forskjellige ting:

  • Sørg for å ha trygg grunn under føttene.
  • Sørg for å leve nær Jesus hver eneste dag.
  • Og prøv å leve slik at du tilfører andre noe godt.
  • Vanskeligere er det ikke.

Du trenger fast grunn under føttene. Det var det første. Du trenger noe å bygge på. Noe å tro på. Noe å satse på. Og noe å dø på. Du trenger føtter på fjell. Eller, som Judas skriver det her: Oppbygg dere på deres høyhellige tro. Dette handler altså ikke bare om at du tror, men hva du tror på. Den er rede til å ta imot Jesus når han kommer, som tok imot han allerede her. Å tro på seg selv, duger ikke. Men å tro på Jesus og det han har gjort, det holder! Både for tid og evighet.

Så skal du leve fortrolig med Jesus hver dag.
Det er det andre. Judas skriver det slik: Be i Den Hellige Ånd. Du skal få slippe å be om Den Hellige Ånd, du som tror på Jesus. Du har ved troen allerede fått Den Hellige Ånd. Han bor allerede nå i ditt hjerte. Men du skal be i Den Hellige Ånd. Altså i samsvar med Den Hellige Ånd og hans ønsker for ditt liv. Vet du hva Den Hellige Ånds største ønske er? At du skal bli så glad i Jesus, at du ikke kan klare deg uten han èn eneste dag.

Og så skal du være opptatt med å være eller gjøre noe godt for andre. Selvopptatthet er ødeleggende. Men omsorg for andre gjør deg både sterk og varm. Hør hva Judas skriver i v.22: Noen skal dere tale til rette fordi de tviler, andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt. Slik levde Jesus. Og slik skal også du prøve å leve.

Det er på denne måten du blir bevart i Guds kjærlighet.

Så fint det er å tenke på at alle disse ordene er skrevet av Judas, lillebroren til Jesus. Ja, for også du og jeg er jo lillebrødre av Jesus. Så sant vi lever i troen på han.