P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


  • Forkynn fra dag til dag hans frelse! Slm 96,2

I boka om radiomisjonæren Åge Nevland som kom ut i 2010 - Radiobølger uten grenser – forteller hovedpersonen i forordet: Et av mine motto har vært: Forkynn fra dag til dag hans frelse!

Det lærte jeg av min far da han tok fram Bibelen den første dagen etter sin omvendelse, og hadde faste andakter hver eneste dag siden. Litt lenger ut i boka avslutter Åge Nevland fortellingen om sin fars omvendelse med disse ordene – og det handler fortsatt om daglig bibellesning: Og det holdt far på med til han døde. Forkynn fra dag til dag hans frelse! Dette er også P7 Kristen Riksradios store og viktige kall. Enkelt å forstå. Lett å praktisere. Vanskelig å vri seg unna.

Forkynn fra dag til dag hans frelse! Her ligger både vår utfordring og vårt program. Her ligger mulighetene. Her ligger kampen, men kanskje også fristelsen til å vike unna. To ganger bruker Bibelen disse ordene. Ja, ikke bare disse sju ordene, men hele den salmen der disse ordene er å finne.
Først møter vi dem i 1 Krøn 16,22-33. Så i Salme 96,1-13. Kanskje er også gjentakelsen et signal om hvor viktig det er, dette som Herren her pålegger oss og minner oss om.

Men hva betyr det, helt konkret, det Bibelen her sier? Forkynn fra dag til dag Guds frelse. Oddvar Nilsen gjør en glimrende utleggelse av disse ordene i andaktsboken Fra kraft til kraft. Her nevner han tre viktige forhold: For det første: Ingen nyhet i denne verden er så god at den tåler å bli gjengitt og gjentatt hver eneste dag gjennom et helt år. Dagens nyheter har som regel gått ut på dato allerede i morgen. Men evangeliet tåler det! De gode nyhetene om Guds frelse står i en særklasse!

For det andre: Ordet om Jesus taper seg ikke i verdi selv om det nå er to tusen år siden de ble proklamert for første gang. Tvert imot: Det er like friskt og har stadig nyhetens interesse. Nåden er ny. Løftene like sterke. Og kraften til å forvandle like merkbar. Slik er det ikke med andre nyheter.

For det tredje: At frelsens budskap skal forkynnes fra dag til dag, betyr at det hører hverdagen til. Budskapet gjelder hverdagen og tåler hverdagen. Kristendom og kristenliv er ikke bare noe som passer inn ved spesielle og høytidelige anledninger. Evangeliet gjelder først og fremst hverdagen. Dem er det flest av. Og det er her vi trenger det.
Hver eneste dag gjennom hele året er P7 Kristen Riksradio på lufta med de gode nyhetene om Jesus. Enten på radio og TV, på internett eller ansikt til ansikt med mennesker.

Forkynn fra dag til dag Guds frelse!

Hører du kallet? Ser du mulighetene? Vil ikke også du være en del av dette?