P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


  • Dere er Kristi brev… 2 Kor 3,3

Det er apostelen Paulus som skriver dette til menigheten i Korint.
I dag skriver han det til deg og meg. Han skriver i et brev om å være et brev: Kristi brev!

Det brukes mange sterke uttrykk i 2 Korinterbrev om det å være en kristen: De første som møtte Jesus ble kalt for apostler. Kristi apostler. Når det gjelder alle oss andre, er uttrykkene langt flere: Kristi tjenere. Kristi ambassadører. Kristi vellukt. Kristi brev.

Gud har mye han vil ha sagt til verden. Det aller viktigste ble sagt da han sendte sin Sønn, til soning for all verdens synd. Ingen skal være i tvil om hva som bor i Guds hjerte: Det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Han vil gi oss framtid og håp. Guds store hjerteønske er at alle må bli frelst!

Gud startet med å sende sin Sønn. Han fortsatte med å sende brev. Kristi brev!

Hva betyr det helt konkret å være et Kristi brev? Det dumper så mange slags brev ned i postkassene våre. Hva slags brev ønsket Gud at du og jeg skal være?

Vi er ikke kalt til å være kravbrev! Hvis menneskene rundt omkring oss får inntrykk av at det å være en kristen bare handler om bud og krav, har vi misforstått vår oppgave. Visst er Bibelen full av lover og regler, bud og krav. Men dette har aldri vært Guds hjertespråk! Gud har aldri vært kravets Gud. Han er håpets og kjærlighetens Gud.

Vi skal heller ikke gå omkring som klagebrev eller målebrev.
Den som ikke har annet å gjøre enn å klage på folk, vil aldri gjøre Guds gjerning. Og har vi ikke annet å gjøre enn å sjekke om folk holder mål, enten på innsiden eller på utsiden, er det ikke rart om vi bare blir oppfattet som feige og fordømmende.

Gud har noe annet i tankene: Vi skal være et gavebrev til verden!
For så har elsket Gud verden at han gav sin Sønn, den enbårne, sier den lille bibel - Joh 3,16.

Den som i brevs form, i ord og liv, formidler dette budskapet, gjør Guds største gjerning på jord! Og på denne måten blir vi ikke bare et gavebrev. Vi blir også et kjærlighetsbrev! Og er det noe menneskene i dag trenger, så er det opplevelsen av å være elsket og sett! Ikke noe kan berøre folks hjerter, som varme og ekte kjærlighetsbrev.

Vi skriver mindre brev i dag enn vi har gjort på lange tider. Vi har gått over til andre former for formidling. Det må ikke skje med Kristi brev! Dette er brev vi trenger i dag, mer enn noen sinne før.

Her er ukens utfordring: La Kristi brev bli kjent og lest - av alle mennesker!