P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Det brukes mange bilder på å skildre hvordan menneskelivet utvikler seg. Fra fødsel til død. Fra barndom til alderdom.

Flere av disse bildene har med kalenderen å gjøre.

Vi møter bildet av dagen: Vi snakker om livets morgen når det gjelder menneskets fødsel. Vi snakker om livsdagen og om arbeidsdagen. Vi sier av og til at et menneske er kommet over middagshøyden. Vi kaller ofte alderdommen for livskvelden. Og dermed blir døden livets natt.

Et annet bilde har med året og årssyklusen å gjøre:

Våren handler da om barndomstiden og ungdomsårene. Våren er jo tiden når livet våkner. Alt spirer og gror. Dagene er lyse og lange. Det er såtid. Det er varmt og godt. Det er vår i luften, en tid for drømmer og forventninger.

Sommeren har med det voksne livet å gjøre. Nå går livet på høygir. Det er lyst og varmt. Dagene er lange, nettene er tilsvarende korte. Det vokser og gror. Livet drives fram både av sol og regn. Sommeren er tid for vekst og modning.

Høsten er alderdommens tid. Dagene blir kortere, kveldene blir lengre og nettene blir mørkere. Det er regn og vind. Temperaturen synker og høststormene setter inn. Men dette er også tiden for innhøstning. Det er nå en skal høste av det som ble sådd om våren og som grodde fram gjennom sommeren.

Vinteren forteller om døden. Nå er alt kaldt og dødt. Det er ingenting lenger som vokser og gror. Alt er visnet. Det er nakent og bart overalt. Søvnens tid er kommet. Det er mørketid med frost i luften og tele i jorden. Naturen går i dvale. Alt blir kaldt, hardt og stille.

Det er med dette som bakgrunn at vi her siterer Paulus. I sitt andre brev til Timoteus, det siste brevet vi har fra Paulus’ hånd, skriver han disse ordene:
Skynd deg å komme før vinteren!
Eller som det står i en annen bibeloversettelse:
Gjør deg umak å komme før vinteren!
Paulus sitter for andre gang i et fengsl i Roma. Og han vet at han aldri mer vil bli en fri mann. Han har bare dager eller uker igjen å leve.
Nå vil han gjerne møte sin gode venn Timoteus, en siste gang før han dør. Men Paulus vet at det haster:
Skynd deg å komme til meg før vinteren!

I dag er det deg og meg dette gjelder. Også i dag handler det om noe som haster. Og jeg tenker på to viktige ting:

For det første: Det haster med å bli frelst!

Du må skynde deg å komme til Jesus! Og du må komme nå. For det kan lett bli for seint!
Skynd deg å komme før vinteren!
Ingen kom for tidlig til Jesus. Men mange kom for seint. Erfaringen er at de fleste som ble kristne, ble det da de var barn eller da de var tenåringer. Jo, noen er også blitt kristne i manndom og alderdom, men dette er langt færre. Det er lettere å bøye et ungt tre enn et tre som er blitt gammelt og stivt. Gamle trær vil helst knekke og falle. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, du som leser dette: Er du frelst? Hvis ikke, så må du skynde deg! Det kan lett bli for seint. Og Jesu kall lyder fortsatt: Kom til meg, alle! Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter...
Hebr 3,7-8 Skynd deg å komme før vinteren! Ellers kan det skje med deg, det som en gang skjedde med israelittene:
Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke frelst. Jer 8,20

For det andre: Det haster med å tjene Gud!

Du må skynde deg ut på høstmarkene. Før det blir for seint. Fremdeles venter en stor avling på å bli berget i hus!
Jesus talte en gang om dette til sine disipler:
Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!
Matt 9,38 Men den bønnen som Jesus her ber oss å ta fatt i, er en svært risikabel bønn: De som først begynte å be den, var også de som Jesus først sendte ut på høstmarkene. Disiplene ble selv det første bønnesvaret på sine egne bønner. Disiplene ble kalt til å være apostler. Elevene ble nå vegledere og lærere. I dag er det deg og meg dette gjelder. Det er blitt høst. Vi er godt i gang med det nye arbeidsåret i misjonsarbeidet. Barnelag og barnekor har startet opp. Ungdomsgruppene og forsamlingsarbeidet er i gang. Bønnemøter, møteserier og formiddagstreff skal gjennomføres.
Hva med deg? Er du engasjert i innhøstningsarbeidet? Eller sitter du fremdeles i godstolen?
Hør: Du må komme deg ut på markene! Og du må skynde deg å komme før vinteren! Det kommer en tid da ingen kan arbeide. Fremdeles er frelsens dør åpen.
Derfor: Tjen Herren med glede! Og gjør det mens du enda kan.