P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


JEG HAR EN DRØM

- I have a dream! Jeg har en drøm!
Du kjenner disse ordene, ikke sant?

Den 28.august 1963 marsjerte 250 000 mennesker, fargede og hvite, gjennom gatene i byen Washington i USA. I fronten for historiens største fredsdemonstrasjon gikk borgerrettighets-forkjemperen Martin Luther King jr. Fredsmarsjen endte ved Capitolbygningen, og fra trappene til Lincoln Memorial holdt borgerrettighetsforkjemperen sin kanskje mest berømte tale.

- I have a dream! Jeg har en drøm! Slik ropte Martin Luther King jr det ut denne dagen. Ikke bare èn gang, men flere.

Hva var Martin Luther King jr’s store drøm? Det var det i alle fall ingen i tvil om hos dem som hørte han tale. Martin Luther King jr’s store drøm var at alle mennesker, uansett hudfarge og rase, en dag skulle ha samme respekt, behandling og likeverd. At den dagen snart måtte komme, da slavens og slaveeierens sønn kunne sitte sammen som brødre ved samme bord. Hans drøm var å høre frihetens klokker ringe:
- Let the bells ring! ropte Martin Luther King jr.
- La frihetens klokker ringe!

Året etter ble Martin Luther King jr tildelt Nobels fredspris. Men i 1969, fem år etter den legendariske talen i Washington DC, ble borgerrettighetsforkjemperen brutalt myrdet. Han rakk aldri å få se drømmen helt og fullt gå i oppfyllelse. Men han fikk se at klimaet forandret seg og at lov etter lov ble endret. Han fikk høre at frihetens klokker begynte å ringe!

Hva er dine drømmer? Hva drømmer du om?

- Den dagen du har flere minner enn du har drømmer, da har du begynt å dø.
Slik leste jeg det i en bok for en tid tilbake. Jeg har aldri siden glemt den setningen. Den står ikke i Bibelen. Men jeg tror likevel det er sant.
- Den dagen du har flere minner enn du har drømmer, da har du begynt å dø.

En ting er i alle fall sikkert: Alt det som du og jeg drømmer om, det er viktig for vårt liv som mennesker. Drømmene er viktige for den som ønsker å leve!

Med ordet drøm tenker jeg selvsagt ikke på noe uvirkelig. Eller noe som nærmest er en virkelighetsflukt. Jeg tenker på noe høyst virkelig. Skulle jeg finne andre ord, måtte det være ord som: Syn. Visjon. Lidenskap. Mål. Altså noe vi ser fram imot, strekker oss etter, lengter etter.

Jeg spør igjen: Hva er dine drømmer? Hva drømmer du om?

Bibelen gjør oss kjent med en mann som virkelig hadde en drøm: Paulus fra Tarsus. Og så viktig var drømmen, at den styrte hele denne mannens liv. Han brukte all han hadde av tid, evner og krefter på å virkeliggjøre denne drømmen.
Og vet du hva drømmen var?
- Brødre! Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst!
Slik sier Paulus det selv i Rom 10,1. Det er først og fremst sine egne landsmenn han tenker på: Jødefolket. Men han har den samme drømmen også for alle andre folkeslag. Derfor brukte han det meste av sitt liv nettopp som hedningenes apostel.

- I have a dream! Jeg har en drøm: At de må bli frelst!

Noen ganger går en drøm i oppfyllelse. Andre ganger ble det bare med drømmen. Og noen ganger ble drømmen oppfylt uten at vi selv fikk oppleve å se det. Men andre fikk oppleve det.

Slik var det i Paulus’ liv. Slik gikk det med Martin Luther King jr’. De fikk ikke selv se sine drømmer oppfylt. Men generasjonene som fulgte, fikk oppleve det!

I sitt nobelforedrag fra 1964 sa Martin Luther King jr blant annet:
- Det finnes tider da taushet i viktige spørsmål er ensbetydende med forræderi!

Med dette som bakgrunn, har jeg nå til slutt lyst å stille deg to viktige spørsmål:

  • Er du frelst?
  • Og hva betyr for deg at så mange av dine medvandrere ikke er frelst?

Kanskje er det på tide å fornye drømmen også i ditt liv?