P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


I Jobs Bok leser vi disse ordene, i kap 9,32-35:

For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunne svare ham, slik at vi kunne gå sammen for retten. Og det er ikke noen voldgiftsmann mellom oss, som kunne legge sin hånd på oss begge. Bare han ville ta bort sitt ris fra meg, så hans redsler ikke skremte meg! Da skulle jeg tale uten å frykte for ham. Men slik er det ikke med meg...

Det er Job som sier dette om sitt forhold til Gud. Et forhold som helst var preget av frykt og uro.

Jobs Bok er ikke bare Bibelens eldste Bok. Boken beskriver også tilværelsens eldste problem.

Les mer: VOLDGIFTSMANNEN

  • Dere er Kristi brev… 2 Kor 3,3

Det er apostelen Paulus som skriver dette til menigheten i Korint.
I dag skriver han det til deg og meg. Han skriver i et brev om å være et brev: Kristi brev!

Det brukes mange sterke uttrykk i 2 Korinterbrev om det å være en kristen: De første som møtte Jesus ble kalt for apostler. Kristi apostler. Når det gjelder alle oss andre, er uttrykkene langt flere: Kristi tjenere. Kristi ambassadører. Kristi vellukt. Kristi brev.

Gud har mye han vil ha sagt til verden. Det aller viktigste ble sagt da han sendte sin Sønn, til soning for all verdens synd. Ingen skal være i tvil om hva som bor i Guds hjerte: Det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Han vil gi oss framtid og håp. Guds store hjerteønske er at alle må bli frelst!

Les mer: KRISTI BREV

  • Forkynn fra dag til dag hans frelse! Slm 96,2

I boka om radiomisjonæren Åge Nevland som kom ut i 2010 - Radiobølger uten grenser – forteller hovedpersonen i forordet: Et av mine motto har vært: Forkynn fra dag til dag hans frelse!

Det lærte jeg av min far da han tok fram Bibelen den første dagen etter sin omvendelse, og hadde faste andakter hver eneste dag siden. Litt lenger ut i boka avslutter Åge Nevland fortellingen om sin fars omvendelse med disse ordene – og det handler fortsatt om daglig bibellesning: Og det holdt far på med til han døde. Forkynn fra dag til dag hans frelse! Dette er også P7 Kristen Riksradios store og viktige kall. Enkelt å forstå. Lett å praktisere. Vanskelig å vri seg unna.

Les mer: FRA DAG TIL DAG

For noen år siden fikk jeg være med på et utrolig flott arrangement. Helga 25.-27.april 2008 var jeg invitert av Holy Riders i Rogaland til møtehelg på Orstad Bedehus. Et femti år gammelt bedehus som avdelingen hadde kjøpt til klubbhus i 2002. Holy Riders er en forening av motorsykkelinteresserte og kristne mennesker, som ikke bare ønsker å ta vare på hverandre. Men like viktig – som ser på sin interesse for motorsykler som en mulighet til å fortelle andre i det samme miljøet om Jesus.

Les mer: GÅ UT PÅ VEIENE

For noen år siden var jeg på prekentur til Østlandet. To eller tre kvelder hadde jeg møter i Notodden bedehus. Og på et av møtene her ble det lest et bibelord jeg aldri siden har glemt.

Ordet som ble lest var dette:
- Så brøt Jesus opp derfra og drog til bygdene i Judea og landet på andre siden av Jordan. Igjen samlet mengder av folk seg om ham, og igjen lærte han dem, som han pleide.

Les mer: Igjen og igjen

På Sørlandet bodde for en tid siden et gudfryktig ektepar med en stor barneflokk. Det var ikke alltid lett for dem å få pengene til å strekke til, men aldri led de heller nød. En dag, fortelles det, sto mor og skrapte smørkrukken. Det var ikke mer igjen. Smågutten sto og så på henne: Du mor, nå kommer snart Gud, for jeg hører du skraper bunnen.

Det er H.E.Wisløff som forteller dette i andaktsboken sin Stille stunder på veien hjem. Og så fortsetter han slik:

Les mer: NÅ KOMMER SNART GUD

I Josvas Bok og kapittel 2 leser vi disse versene:

- Mennene sa da: Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne skarlagenrøde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, brødrene dine og hele slekten din her i huset hos deg. (v.18)
- Hun sa: La det være som dere sier! Så lot hun dem gå. De dro så av sted, og hun bandt den skarlagenrøde snoren i vinduet. (v.20)

Les mer: DEN RØDE TRÅDEN

Det norske folk har to øyenstener: Bibelen og Grunnloven.

Slik er det ofte sagt. Og det med rette. Bibelen er Guds evige lov. Grunnloven uttrykker de verdier som skal prege det norske samfunnet. Bibelen er grunnleggende norm. Grunnloven er den aktualiserte norm. Og både som kristne og som nordmenn er vi forpliktet på begge deler.

Les mer: BIBELEN OG GRUNNLOVEN

Du kjenner sikkert uttrykket: De fire B-ene. Dette uttrykket forteller hvordan de første kristne i Jerusalem levde, og hva de prioriterte rett etter pinsedag: De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. De fire B-ene er: Bibelen. Brødsbrytelsen. Brorssamfunnet. Og bønnene.

Men kjenner du uttrykket De fire F-ene? Dette uttrykket beskriver selve pinsedagen i Jerusalem. Både hva denne dagen handler om og hvordan den ble opplevd av dem som var til stede. Men dermed kan kanskje også uttrykket være til hjelp også for oss, når vi spør: Hva handler egentlig pinse om? Og hva betyr den for oss som vil være kristne i 2016?

Les mer: DE FIRE F-ENE

LILLEBROR

Jesus kjente velsignelsen i det er å ha en lillebror. Han hadde faktisk fire mindre brødre. Og to av dem er representert i Det Nye Testamente som forfattere av hvert sitt brev: Jakob skrev Jakobs Brev. Og Judas skrev Judas’ Brev.

Det må forresten ha vært en spesiell opplevelse for disse brødrene, da de oppdaget at deres egen storebror også var Guds Sønn og verdens frelser. Men dette skjedde. Og dette kom de til tro på.

Les mer: MENS VI VENTER