P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Enklere og sterkere kan det vel ikke sies, budskapet om hva Gud har gitt oss i Jesus, enn gjennom disse to odene: Nåde nok! Hos Gud er det nåde nok - for alle slags mennesker og i alle slags situasjoner!

For meg har 2 Korinterbrev i Bibelen blitt et naturlig sted å lese, når jeg vil glede meg over denne sannheten.

I 2 Kor 9,8 møter vi disse ordene: Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.

Les mer: NÅDE NOK!

BIBELEN

Bibelen – Guds mesterverk. Dette var tema for to bibeltimer under bibelkonferansen på Framnes Kristne Vidaregående Skule i Hardanger i 2013. En bibelkonferanse som på mange måter sto i jubileets tegn: Bladet Evangelisten feiret sitt 100årsjubileum dette året. Og hva passet vel bedre i en slik sammenheng enn å sette Bibelen på dagsorden?

To konkrete bibelord har vært skrevet på Bladet Evangelistens framside i hvert eneste nummer gjennom alle disse årene. Og disse bibelordene er ikke tilfeldig valgt. De markerer Bladet Evangelistens kurs og linje:
- Jeg tror ALT som er skrevet i loven og profetene. Apgj 24,14
- DEN HELE SKRIFT er innblest av Gud. 2 Tim 3,16

Les mer: BIBELEN – GUDS MESTERVERK

- Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige. Åpb 1,8

Alfa og Omega. Dette er den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. Tre ganger møter vi dette uttrykket i Johannes Åpenbaring. Det er Gud som bruker det, og han bruker det alltid om seg selv:
- Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren.

Alfa og Omega. Hvorfor bruker Gud akkurat disse ordene? Hva forteller de oss om Gud?

Les mer: ALFA OG OMEGA

I 1983 ga misjonær Asbjørn Aavik ut en av sine siste bøker. Han kalte boken: Etter påskemorgen. Undertittelen lyder slik: Jesus møter sine feilende barn.
Som du hører det av boktittelen, handler dette om hva Jesus brukte tiden til de førti dagene han var på jorden mellom 1. Påskedag og Kristi Himmelfartsdag.

I forordet til denne boka skriver Asbjørn Aavik følgende:

Helt fra unge år har denne periode av Jesu liv vært til stor hjelp og trøst for meg. Etter oppstandelsen tar ikke Jesus disiplene med til ny vandring rundt i landet. De konfronteres ikke lenger med de store masser. Møter ikke de besatte. Helbreder ingen. I stedet blir det dager, netter, timer da Mesteren på en spesiell måte tar seg av sine feilende barn. Blir den store sjelesørger.

Les mer: ETTER PÅSKEMORGEN

Kom og sjå den tomme grava
Fyll di redde sjel med takk
Jesus sigra over døden
Syndegifta vår han drakk
No i dette morgongry
Kan du verta fødd på ny
Himmelriket er å vinna
Jesus er i dag å finna

Slik skriver hun det, Haldis Reigstad, i et av sine mange fine dikt. Og slik sang de det, Rune Olsen og Frode Kjellevik, på ei bibelhelg i Vågsbygd Bedehus i mars 2015.

Det er en innbydelse Haldis Reigstad her kommer med. En innbydelse til å feire den korsfestede og oppstandne Jesus. En innbydelse til påskefest. I dag er det deg og meg hun innbyr. Skulle ikke også vi ta imot denne innbydelsen?

Les mer: KOM OG SJÅ DEN TOMME GRAVA

Men Tomas sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro! Joh 20,25

I 2001 kom det ut en bok her i Norge som fikk tittelen: Han valgte naglene. Boka var skrevet av den amerikanske forfatteren Max Lucado og var den andre boka fra hans hånd som ble oversatt til norsk.

Dette er på flere måter en spesiell bok: Fargerikt språk. Spennende illustrasjoner. Grundig bibelundervisning. Humor. Og svært personlig skrevet. I boka tar forfatteren oss med til Golgata. Han skildrer Jesu Kristi kors og alt omkring: Jesu klær. Tornekronen. Soldatenes spyd og spytt. Svampen med eddik. Skiltet som hang over Jesu hode. Jesu blod. To kors reist ved siden av Jesus. Og graven.

Les mer: HAN VALGTE NAGLENE

PÅ VEG TIL GOLGATA

  • For gjør de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? Luk 23,31

Det er Jesus som sier dette. På veg til Golgata. Han har fått sin dom og den mest fornedrende behandling som tenkes kan: Hån og spott. Knyttnever og piskeslag. Narrekåpe og tornekrans. Så ble korset lagt på nakken hans. Lenge bar han det selv, men så segnet han under byrden og orket ikke mer. Nå sleper han seg fram med Simon fra Kyrène i hælene, mannen som måtte bære korset etter Jesus. Langs vegen sto nysgjerrige tilskuerne. Noen tause. Andre ropte. Og etter Jesus fulgte en masse mennesker, på veg til Golgata.

Les mer: DET GRØNNE TREET

 

Jeg besøkte Vestnes i Romsdal i slutten av november 2014. Det var bibelhelg på bedehuset med hovedtema: Kongen kommer! Temaet var valgt fordi helga innledet adventstiden i 2014.

 

Vi brukte hele denne helga til å gå på maleriutstilling i Profeten Sakarias’ Bok. Sakarias er jo kalt adventsprofeten i det Gamle Testamente. Grunnen til dette er hans sterke forkynnelse av Messias, frelserkongen som skulle komme: Først i ringhet for å bli forkastet av menneskene. Siden enkelt og stille hver gang Ordet om Jesus blir forkynt. Og endelig i herlighet, både for å ta seg av et lidende Israelsfolk og en fortapt menneskeslekt.

 

Les mer: MAL JESUS FOR MITT HJERTE

Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel. Jer 29,7

Disse ordene er hentet fra et brev som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til de jødene som var bortført til Babel. I dag blir ordene sendt videre til deg.

Dette brevet fyller et helt kapittel i profeten Jeremias bok. Det handler om hvordan Guds folk skal oppføre seg i det landet de nå er bortført til. Og vegledningen som blir gitt er både klar og konkret: Du er i verden, men skal ikke være av verden.

Dermed har brevet et viktig budskap også til deg og meg i dag. La meg få lov å ta fram noen viktige ting...

Les mer: BE FOR BYEN

Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Joh 4,11

Dette bibelordet er hentet fra en av de klassiske bibelfortellingene: Jesu møter den samaritanske kvinnen. Og ordene er kvinnens svar på et tilbud Jesus hadde gitt henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.

Les mer: BRØNNEN ER DYP

Det ligger to bøker foran meg på skrivebordet. Den ene heter Verdier for livet og er skrevet av Asbjørn Kvalbein. Den andre er fars gamle nynorskbibel, i oversettelse fra 1938.

Asbjørn Kvalbeins bok inneholder 365 småstykker – ord til ettertanke. For hver dag i året tar han fram et enkeltord, og med utgangspunktet i dette ordet beskriver verdier vi ikke må miste. Den 17.oktober er ordet svakhet og i beskrivelsen av denne verdien forteller han følgende:

Les mer: GUDS HJERTELAG