P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


For noen dager leste jeg noen ord i en andaktsbok, skrevet av den tyske teologen Martin Niemöller. Ordene ble skrevet etter at han var dømt til åtte års fengsel i konsentrasjonsleir, som en av Adolf Hitlers personlige fanger:

Først kom de for å ta kommunistene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke kommunist.
Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke fagforeningsmedlem. Så kom de for å ta jødene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke jøde.
Da de kom for å ta meg, var det ingen igjen som kunne protestere.

Les mer: HVIS DU IKKE STÅR FOR NOE

Når en kristen dør, hvor går han da? De som døde i troen på Jesus, hvor er de hen i dag?

Det er mange som stiller slike spørsmål. Og det er ulike grunner til at spørsmålene blir stilt. Noen står ved en grav. En av foreldrene var gått bort, kanskje en av besteforeldrene. Noen har mistet et barn. Plutselig, eller kanskje etter lang tids sykdom. Noen sitter med en Bibel i fanget, andre er på et møte eller en gudstjeneste. Og så dukker spørsmålet opp: Når en kristen dør, hvor går han da?

Hva skal vi svare på et slikt spørsmål?

Les mer: NÅR EN KRISTEN DØR

I Galaterbrevet i Bibelen skriver Paulus disse ordene:

Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.
La oss derfor, mens vi ennå har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.

I løpet av to vers bruker han de samme ordene to ganger: La oss gjøre det gode! Opprinnelig skrev Paulus dette til kristne mennesker i Tyrkia. I dag gjelder ordene slike som deg og meg: La oss gjøre det gode!

Les mer: LA OSS GJØRE DET GODE

Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som LYSETS BARN! Ef 5,8

Kjært barn har mange navn. Slik sier vi av og til. Og det er vel slik det er.

Kjært barn har mange navn. Slik kan det også sies om et Guds barn. Og kanskje er det ingen det er mer sant om enn dem. Ingen er så høyt elsket. Og ingen er det brukt så mange fine navn om. Guds barn: Den Høyestes barn, Rikets barn. Løftets barn. Fredens barn. Lysets barn.

Les mer: LYSETS BARN

Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. Åpb 3,8

Slik leser vi det i Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring. I Sendebrevet til menigheten i Filadelfia.
Den gangen gjaldt det dem. I dag gjelder det deg og meg.

Men det er fortsatt Gud som taler. Han som elsker alle mennesker, og som ikke har noe større ønske enn å berike våre liv med sin velsignelse. Gud vil oss bare godt. Det er derfor han her taler slik han her gjør:
- Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør!

Vi er på veg inn i et nytt år. Bak oss ligger 2015. Gjennomlevd. Velbrukt - eller kanskje misbrukt? Foran oss ligger 2016. Ubrukt. Og med muligheter til det største og det beste.

Les mer: EN ÅPNET DØR

LÆR OSS Å TELLE VÅRE DAGER

  • Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
    Salme 90,12   

Slik leser vi det i Bibelens eldste salme: Salme 90. Den eneste av salmene som er skrevet av Moses.
Salmen er formet som en bønn. Det gir de første ordene i salmen et tydelig signal om:
- En bønn av Moses, Guds mann...  

Les mer: LÆR OSS Å TELLE VÅRE DAGER