P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Og han sa: Så sier Herren: Grav grøft ved grøft i dalen her! 2 Kgb 3,16 Det var krisetid i Israel. På flere måter. Situasjonen var denne: Folket var i krig. Ved grensen sto moabittenes mektige hær. Og israelittene hadde ingen mulighet til seier. Og folket manglet vann. Dyr og mennesker tørstet. Døden sto truende nær. Hvordan skulle de kunne overleve?

 

Det var krisetid i Israel. Men ikke i profeten Elisas liv. Til han talte Herren, og sa:

- Gjør grøft ved grøft i dalen her! Dere skal ikke se vind og ikke se regn, men likevel skal denne dalen bli fylt med vann, så dere får drikke, både dere selv og buskapen og kløvdyrene. Men dette er ikke nok i Herrens øyne. Han vil også gi Moab i deres hånd.
 
Det var krisetid i Israel. Men det gikk som Herren hadde sagt. Vannet kom. Og den mektige fienden ble beseiret. Herren sviktet ikke sine løfter, men møtte sitt folk med framtid og håp! Vannet og seieren var Guds ansvar. Men grøftegravingen hadde folket selv ansvaret for.
 
Det er lenge siden dette skjedde. Nesten 2800 år. Situasjonen kan virke både fremmed og fjern fra vår situasjon i dag. Selv om opplevelsen av nød og avmakt og mismot også er kjente størrelser hos oss.
 
På mange måter opplever vi også krisetid også i Norge. Og da tenker jeg: Åndelig sett.
Verst er kanskje mangelen på vekkelse. Vi har så vanskelig for å nå det brede lag av folket med evangeliet. Altfor sjelden får vi be med mennesker som vil gi livet sitt til Jesus. Men også blant troens folk står utfordringene i kø: Hvordan skal vi ta vare på den oppvoksende generasjon? Hvordan kan vi nå Guds folk med en forkynnelse som skaper vekst og erobringstrang? Hvordan skal vi skape de åpne og varme fellesskap vi ofte lengter etter? Og hvordan framelske et åndelig lederskap, med både klarsyn, dristighet og hjertevarme?
 
- Gjør grøft ved grøft i dalen her, sa Herren til Elisa.
 
Det samme sier han til oss i dag. Det må hardt arbeid til. Svette og slit. Sannsynligvis lukter det altfor lite svette blant Guds folk. Vi sover oss nemlig ikke til vekkelse eller vekst!
- Legg til rette for Guds Ords forkynnelse, for Guds velsignelse og Guds gaver.
- Gjør et skikkelig forberedelsesarbeid i menighet og på bedehus
- Legg en god semesterplan.
- Organiser og praktiser forbønnens tjeneste.
- Sats på forkynnelsen og på forkynnerne.
- Tenk nytt og dristig om dette å nå mennesker med Guds Ord.
- Og tjen Herren med glede.
 
Vårt nullpunkt kan være Guds utgangspunkt. Vår krise kan være Guds mulighet.
 
Grøftene i Israel ble fylt med vann. Som vedet under. Det samme kan skje hos oss!
Men hør: Det levende vann er det bare Gud som kan gi. Men ansvaret for grøftegravingen har han altså overlatt til oss…