P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 1 Joh 3,16

 

Det står mye i Bibelen om skyld og gjeld: Om syndere som står i gjeld hos Gud. Om Jesus som betalte vår syndegjeld. Og om at de kristne er skyldige å elske hverandre.

- Jeg står i gjeld, sier Paulus i Rom 1,14.
 
Det er det samme Johannes skriver om her i sitt første brev. Han setter ord på to konkrete forhold:
 
Først: Du står i gjeld hos Gud fordi du er en synder.
 
Synden er det mørke kapitlet i menneskeslektens historie. Ord som synd og svik, overtredelser og misgjerninger, dom og død er ikke egnet til å vekke gode følelser hos noen av oss. På fallets dag gikk solen ned i vår verden. Mennesket begynte å leve i mørke. Nei, det så ikke mye lyst ut…
 
Men det mørke kapitlet i slektens historie ble ikke det siste. Det mørke kapitlet måtte vike plassen for et lyst og herlige budskap: Evangeliet!
- På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss, skriver Johannes.
 
Gud kunne ikke sitte stille og se på det som var skjedd. Noe måtte gjøres. Og noe ble gjort - i Jesus:
- Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Kol 2,14.
- Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. 2 Kor 5,21
 
Med dette ble det virkeliggjort som profeten Jesaja hadde skrevet om hundrevis av år tidligere:
- Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Jes 40,1-2
 
Synden er sonet. Gjelden betalt. Hva med deg som leser dette? Trenger du dette?
 
Videre: Du står i gjeld hos Gud fordi du er en kristen.
 
Å bli en kristen betyr å få sin syndegjeld slettet ut. Å leve som kristen er å være gjeldfri. Synden er utslettet. Men i stedet har en kristen pådratt seg gjeld: En takknemlighetsgjeld!
 
Hør bare: Du er frelst. Jesus har kjøpt deg fri. Du har fått del i et helt nytt liv. Men dette gjelder ikke bare deg. Det gjelder også alle andre mennesker. Det gjelder hele verden.
 
Problemet er bare det at mange enda ikke vet om det. Ingen har fortalt dem om Jesus.
Her ligger ditt og mitt ansvar: Vi står i gjeld! Vi har ansvar for å underrette våre medarvinger!
 
Syndegjelden kunne Jesus betale for oss. Men takknemlighetsgjelden må vi betale selv, i et hverdagsliv der vi bruker tid og krefter, evner og gaver i kjærlighetens tjeneste.
Evangeliet skal bæres ut til andre mennesker. Og enhver ny dag som leves i troskap og lydighet mot Jesus, betyr en ny anledning til å betale ned på denne takknemlighetsgjelden.
 
Gjeldfri blir jeg aldri. Men jeg har i alle fall et ansvar for å betale faste avdrag.
 
Hva vil du gjøre i dag for å betale ned på din takknemlighetsgjeld?
Johannes taler om to slags gjeld: Syndegjeld og takknemlighetsgjeld.
Syndegjelden har Jesus betalt: Han satte livet til for oss. Takknemlighetsgjelden må vi selv betale: Ved å sette livet til for brødrene.
 
Å betale syndegjelden kostet Jesus livet. Men å betale ned takknemlighetsgjelden vil tilføre en ny og stor rikdom, også inn i vårt eget liv.
Bare prøv.