P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske. Ef 3,16

 

 

Det skjedde for en del år siden. Og det skjedde på 2.søndag i advent. Det var blitt kveld, og tankene mine gikk tilbake til et husbesøk jeg hadde gjort noe tidligere på dagen. Et husbesøk som virkelig hadde gjort inntrykk på meg.
Jeg hadde vært på besøk hos et ektepar på Landro på Sotra, to gode venner fra den lokale bedehusvirksomheten gjennom mange år. Ikke minst ble det knyttet sterke bånd mellom oss i forbindelse med vekkelsen på Landro i 1995. Den gangen sto de begge på for fullt i et stort og viktig vekkelsesarbeid. Nå satt kona i rullestol.
Det hele hadde gått utrolig fort. Fram til februar hadde kona gått på arbeid hver dag. Nå i desember hadde hun vanskeligheter med å kunne snakke, hun var ute av stand til å gå og måtte ha hjelp til det meste.
Men å besøke disse to var som å møte noe av himmelen: Jeg møtte smilet og tårene, sykdommen og usikkerheten, men også hjertevarmen. Og ingen bitterhet og dødsangst. Solen skinte både inne i og utenfor huset. Ja, det var som om en salig blanding av hverdagsalvor og himmellengsel fylte stuene.
Så leste vi fra Bibelen sammen, fra Salme 116. Jeg sang noen sanger, til enkelt akkompagnement på gitar. Og vi ba sammen, fikk enda en gang legge både oss selv og de nærmeste i familien i Guds hånd.
En vidunderlig opplevelse! Noen få enkle mennesker - og en levende Frelser - samlet i et rom der sykdom og hjelpeløshet hadde gjort sitt veldige inntog.
Men hvor fikk de kraften fra, disse to? Og hvor kommer freden fra? Og tryggheten?
Svar: Den kom fra herlighetens Gud. Han som også Paulus henvender seg til gjennom dagens bibelord:
- Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske!
Ekteparet på Landro hadde fått oppleve Guds svar på nettopp denne bønnen.
I Efeserebrevet møter vi to sterke bønner:
· Den første i Ef 1,15-23.
· Den andre i Ef 3,14-21.
Og de to bønnene hører hjemme i hver sin halvdel av Efeserbrevet:
· I første halvdel av brevet skriver Paulus om hva Jesus vil være for oss.
· Og i andre halvdel skriver han om hva Jesus vil være i oss.
Altså: Først om hva jeg får være i Kristus. Siden om hva Kristus vil være i meg. Og begge steder former Paulus sine tanker i form av takk og bønn.
Jeg har så lyst til å be deg lese igjennom disse bønnene. Med ettertanke. Og gjerne flere ganger.
I Ef 1,15-23 ber Paulus om at Gud vil gi oss visdoms og åpenbarings Ånd, til kunnskap om seg. Og om at Gud vil gi vårt hjerte opplyste øyne, så vi virkelig kan forstå hva Jesus vil være for oss. En utrolig viktig bønn å be!
I Ef 3,14-21 ber han om at vi må lære å forstå hva det betyr å ha Kristus boende ved troen i sitt hjerte. Her ligger nemlig hemmeligheten til kraft og kjærlighet og sindighet i kristenlivet. Ja, her kan vi fylles til hele Guds fylde, skriver Paulus. Utrolig sterke ord!
Jeg vil foreslå at du tar fram Efeserbrevet de nærmeste dagene, og leser deg rik og glad i budskapet om hva Gud har gitt deg i Jesus.
Dette budskapet gir glede i hjertet, som tåler både gode og vonde dager. Og som holder også i sykdomstider, slik de fikk oppleve det på Landro. Ja, et budskap som skal holde uansett hva du ellers vil møte i livet.
Prøv å leve Jesus nær i bønn. Bøy dine kne hver dag, og sørg for at du på denne måten får ta imot det du trenger, både av lys og kraft.
Og er ditt jordiske legeme allerede i ferd med å bli brutt ned, så vil Gud fortsatt styrke deg i ditt indre menneske ved sin Hellige Ånd.
Det var dette de hadde fått oppleve på Landro. Og det samme kan du få oppleve, også du!