P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Nei takk. Jeg vil heller leve som jeg selv vil, i ekte frihet og glede. Livet er for verdifullt til at det skal drepes av virkelighetsflukt og religiøse grublerier. Slik snakker de som står utenfor. De som aldri har opplevd Guds frelse innenfra og som aldri har opplevd på kroppen den frihet og glede som Bibelen snakker om.

 

GLASSMALERIENE I SAINT CHAPELLA

Blant de mange berømte severdighetene i Paris finner vi også slottskapellet Saint Chapelle. Det er oppført på 1200-tallet og er særlig kjent for sine femten flotte glassmalerier. Disse hører hjemme i verdenstoppen når det gjelder denne type kunst. En masse turister besøker hvert år de berømte glassmaleriene i Saint Chapelle. Også jeg har èn gang vært i Saint Chapelle, jeg tror det var i 2002. Og det var en strålende opplevelse!

 
Men - det går an for en turist å oppleve glassmaleriene i Saint Chapelle som en stor skuffelse. Det skjer hvis du blir stående utenfor kapellet - uten å gå inn. Fra utsiden av slottskapellet ser nemlig alle glassmaleriene helgrå ut. De er fargeløse og kjedelige. Hvor er mosaikken? Hvor er fargene hen? Og hvor er skjønnheten? Alt står i skrikende kontrast til de flotte ordene i turistbrosjyren.
 
Men de fleste turistene i Paris forstår seg bedre på glassmalerier enn som så. De vet at glassmalerier må sees innenfra! Derfor beveger de seg bort til inngangen til kapellet og går inn. Og her får de oppleve hvordan solstrålene forvandle grå og kjedelige vindusflater til de vidunderligste malerier. Når overveldes du både av fargeprakten, mosaikken og motivene. Det er nesten som om de sterkeste ordene i turistbrosjyren blir for svake. Alt blir annerledes når du kommer innenfor!
 
UTENFOR
Mange ser på samme måten på det å være en kristen: Som noe fargeløst, kjedelig og trist. Å bli en kristen er det samme som å gi avkall på gleden, spenningen og livslysten. Slik tenker mange. Naturlig livsutfoldelse og menneskelig frihet blir erstattet med åndelig tvangsarbeid. Livet visner bort i skyggen fra drømmene om en himmel et eller annet sted fjernt fra den virkelige tilværelsen.
- Nei takk, sier de. Jeg vil heller leve som jeg selv vil, i ekte frihet og glede. Livet er for verdifullt til at det skal drepes av virkelighetsflukt og religiøse grublerier.
 
Slik snakker de som står utenfor. De som aldri har opplevd Guds frelse innenfra og som aldri har opplevd på kroppen den frihet og glede som Bibelen snakker om. De ligner turister som står på utsiden av Saint Chapelle, og tror de vet hva glassmalerier handler om.
 
INNENFOR
Men slik snakker ikke de som har møtt Jesus. De som er kommet inn i Guds frelse, og som har fått oppleve det nye livet innenfra. De som fikk se frelsens dør og fant muligheten til samfunn med Gud. De som fikk høre om Jesus, han som kom til jorden for å bære all verdens synd og som døde forbryterens død, men som steg ut av graven tre dager senere. De ligner turister som står inne i Saint Chapelle - og lar seg overvelde av glassmaleriene.
 
En dag kom Jesus i diskusjon med noen av sine motstandere. I løpet dette ordskiftet sier Jesus det slik om sin himmelske Far:
- Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Joh 7,17.
 
Glassmalerier må sees innenfra. Det handler om å finne døren og så gå inn. Alt blir helt annerledes innenfra.
Slik er det også med Guds frelse: Det handler om å gå inn gjennom frelsens dør, møte Guds kjærlighet og hans tilgivelse. Og så få oppleve ny livskvalitet og ny livsglede. Alt blir annerledes innenfra.
 
La meg få lov til å spørre deg som leser dette: Hvor står du i frelsesspørsmålet? Har du gått inn gjennom frelsens dør - eller står du utenfor det hele?
 

Bare Jesus kan gi menneskene del i det livet de var skapt til å leve. Men vi må selv ta imot dette livet og gjøre bruk av det. Det er som med glassmalerier: Alt blir annerledes innenfra!