P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1,12

 

- Ta imot Jesus. Og gjør det i kveld! Slik avslutter den unge forkynneren sin tale.

 
- Jeg var bare 16 år da jeg fikk ta imot Jesus. Det er det største som har skjedd i mitt liv. Slik sier en eldre kvinne det i sitt vitnesbyrd.
 
Det er det samme de snakker om, disse to: De snakker om å ta imot Jesus. Men hvorfor ordlegger de seg egentlig på denne måten? Svaret er ganske enkelt fordi det er slik det står i Bibelen.
 
- Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1,12
 
Å bli en kristen er å ta imot Jesus!
 
Men hva innebærer det egentlig, helt konkret, å ta imot Jesus? Og hvordan kan jeg vite om jeg har tatt imot Jesus? Slik spør mange.
Hva ville du ha svart hvis noen hadde stilt deg dette spørsmålet?
 
Det var lettere på Jesu tid, tenker vi ofte. Da Jesus for eksempel kom til Betania, til Marta, Maria og Lasarus, kunne de jo bare åpne døren for han og si: Velkommen inn! Og så hadde de tatt imot Jesus. Men det er verre i dag...
 
Hør: I dag kommer Jesus til oss i sitt Ord. Vi møter han i Bibelen. Å ta imot Jesus er det samme som å ta imot Ordet om Jesus. Forholdet ditt til Jesus er det samme som forholdet du har til budskapet om Han.
 
Du spør kanskje: Er jeg kristen? Kan jeg kalle meg et Guds barn?
Da skal du prøve deg på budskapet om Jesus: Hva leser du om Jesus i Bibelen? Hva leser du om det Jesus har gjort for deg? Og så, det viktigste: Har du bruk for det du leser? Og har du rom for dette budskapet i ditt hjerte?
 
Bibelen forteller to ting om Jesus:
 
Først at Jesus levde et liv uten synd. Ditt og mitt liv er fullt av synd. Vi står med skitne klær innfor Gud, og passer ikke inn i himmelen. Men Jesus har rene klær. Hans drakt passer inn hos Gud. Og det er denne drakten han nå vil gi slike som deg og meg. Så passer også vi inn!
 
Videre at Jesus døde for all verdens synd. Han tok straffen i synderens sted. Han ble behandlet som om han var deg og meg. For at du og jeg skulle bli behandlet som om vi var Guds kjæreste barn. Frelse er å bytte klær med Jesus! Vi bytter synd mot nåde.
 
Hva med deg som leser dette: Trenger du dette budskapet? Dekker det et behov hos deg? Eller har du tenkt å løse ditt forhold til Gud på andre måter?
Den som har tatt imot Ordet om Jesus, har tatt imot mer enn et budskap. Han har tatt imot Jesus selv.
 
Jesus talte en gang til mennesker som sto utenfor samfunnet med han:
- Mitt ord får ikke rom hos dere, sa Jesus. Joh 8,37
Det var tragedien. Og dette må ikke skje med oss!
 
Du skulle åpne deg for Jesus ved å ta imot Ordet om han! Ja, for det er bare den som har rett til å kalle seg et Guds barn, som har tatt imot Jesus!
 
 

ORD TIL ETTERTANKE:

- Hver den som er av sannheten, hører min røst. Joh 18,37
- Den som er av Gud, hører Guds Ord. Joh 8,47