P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Du kjenner sikkert historien om Jesus og Barabbas. La meg likevel få lov til å fortelle litt om denne Barabbas, en av de storforbryterne på Jesu tid.

 

Barabbas hadde vært med på et opprør i Jerusalem. Under dette opprøret hadde han begått et mord, og for sine forbrytelser hadde Barabbas fått dødsdom.

Så kom påskehøytiden. Jesus ble arrestert, ført fram for landshøvdingen Pilatus og framstilt som en farlig forbryter. Folkets ledere krevde dødsdom over Jesus.
 
Pilatus prøvde på flere måter å unngå at Jesus ble domfelt, blant annet ved å benytte seg av en ordning som var blitt vanlig blant jødene: Èn fange skulle settes fri under påskehøytiden. - Hvem av disse to vil dere jeg skal gi dere fri? Jesus eller Barabbas?
Slik spør Pilatus. Men til sin forskrekkelse får han høre folkets svar:
- Gi oss Barabbas fri!
 
- Hva skal jeg da gjøre med Jesus? spør Pilatus.
Og folkets dom var klar: - Korsfest han!
 
Og det gikk som folket ville: Jesus ble dømt og Barabbas gikk fri. Jesus tok Barabbas sin dom, bar Barabbas sitt kors, tok Barabbas sin straff og døde Barabbas sin død. Den uskyldige ble dømt, mens den skyldige gikk fri.
 
Jesus var sann Gud. Men han var også et sant og virkelig menneske. Av kjøtt og blod. Med et menneskes kropp og et menneskes følelser.
 
Men hva betyr dette? Hvorfor måtte Guds evige Sønn bli et menneske?
 
Her kan historien om Barabbas hjelpe oss: Jesus ble et menneske for å kunne ta vår dom og straff på seg. For å kunne være vår stedfortreder, slik han ble det for Barabbas.
 
Kunne ikke Guds Sønn ha blitt verdens Frelser på andre måter? Svaret er nei. Jesus måtte bli et menneske som oss!
Tenk deg litt om: Vi mennesker var fortapt uten Jesus. Det var avsagt en dødsdom over våre liv: Syndens lønn er døden! Skulle Jesus kunne bli din og min Frelser, måtte han gjøre noe med denne dommen. Han måtte sørge for at den ikke rammet oss. Det var derfor han selv gikk inn under den.
 
Bare et menneske kan dø i stedet for et annet menneske. Du kan verken korsfeste en engel eller en ånd.
- Derfor sier han (Jesus) når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, MEN ET LEGEME LAGET DU FOR MEG! Hebr 10,5.
 
Bare et menneske kunne bære det korset som Barabbas skulle ha båret! Bare et annet menneske kunne bære den straffen som Barabbas skulle hatt!
 
Og dette er det historien om Barabbas i sum kan fortelle oss:

- Jesus var uskyldig. Men den uskyldige ble dømt skyldig.
- Barabbas var skyldig til døden. Men den skyldige slapp unna dommen fordi Jesus ble dømt skyldig i hans sted.

 
Slik stråler evangeliet fram:

- Jesus ble et virkelig menneske.
- Jesus var et syndfritt menneske.
- Jesus ble et dødsdømt menneske.

 

For dette er ikke bare er historien om Jesus og Barabbas. Det er også historien om Jesus og om deg og meg.

 

TIL ETTERTANKE:

Barabbas ble født for å leve. Jesus ble født for å dø.