P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Det Gamle Testamente består av 39 forskjellige skrifter. Bøkene ble til i løpet av en periode på mer enn 1000 år, men var ikke ferdig samlet før noen få århundrer før Kristi fødsel.

 

Noe av det viktigste for den som vil leve som kristen, er å bli godt kjent i Bibelen. La oss derfor i dag si litt om den første halvdelen av Bibelen: Det Gamle Testamente.
 
Det Gamle Testamente var Jesu egen Bibel. Det var her Jesus selv møtte Guds Ord. Og det var disse skriftene han viste til når han skulle forkynne Guds Ord for andre.
 
Husker du hvordan Jesus fikk hjelpe de to disiplene som var på veg fra Jerusalem til Emmaus fra tvil til tro? Han åpnet Det Gamle Testamente for dem. Det var her de fikk nytt lys over dette med Jesu død og oppstandelse. Det var her deres hjerter tente i brann og deres liv ble totalt forandret. Bare les i Luk 24.
 
Hadde Jesus bruk for Det Gamle Testamente, så har også du og jeg bruk for det. Og kunne Emmausvandrerne få oppleve så store ting i møte med nettopp disse skriftene - ja, så bør også du og jeg gjøre oss kjent med dem.
 
Det Gamle Testamente består av 39 forskjellige skrifter. Bøkene ble til i løpet av en periode på mer enn 1000 år, men var ikke ferdig samlet før noen få århundrer før Kristi fødsel.
 
Tenk at så ulike skrifter kan stemme så godt overens - skrevet som de er av forskjellige slags mennesker i forskjellige situasjoner til vidt forskjellige tider. Dette forteller oss at Det Gamle Testamente ikke er menneskeverk, men Guds eget Ord til oss!
 
På Jesu tid var rekkefølgen på disse skriftene annerledes enn i dag. Og da var bøkene i tillegg delt inn i 3 grupper: Loven, Profetene og Skriftene.

- Vi finner spor av denne inndelingen igjen også i Det Nye Testamente. Se igjen på Luk 24:Og han begynte fra Moses og fra alle Profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om han. (v.27)

- Så sa han til dem: Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og Profetene og Salmene. (v.44)

 
Det vil føre for langt å gå inn på hvorfor rekkefølgen nå er blitt forandret. Her skal vi heller si litt om innholdet:

- Loven besto av de 5 Mosebøkene. De forteller om Israels første historie, og inneholder dessuten de gode lovene Gud ga dette sitt folk.

- Profetene besto av 21 skrifter, som fortsetter å fortelle om Israels historie helt framover mot Kristi fødsel. Vi møter også mye av det Gud talte til folket sitt om gjennom sine sendebud, profetene.

- Skriftene besto av 13 mer poetiske skrifter, mest salmebøker og visdomslitteratur.

Ellers kan Det Gamle Testamente gjøre oss kjent med frelseshistorien – helt fram til Jesus. Altså historien om hvordan Gud hele veien forberedte det frelsesverket han en gang skulle fullføre i sin egen Sønn. Vi møter massevis av profetier, forbilder og løfter som peker framover mot Jesus. Også slik er Det Gamle Testamente utrolig spennende lesning.
 
Endelig lærer vi hele veien den Gud å kjenne, som både frelser, bevarer og vil bruke sitt folk i denne verden. Denne Gud vil også du få møte, etter hvert som du gjør deg bedre og bedre kjent i Bibelen!
 
 

TIL ETTERTANKE:

 
Det Nye Testamente ligger skjult i Det Gamle Testamente. Og Det Gamle Testamente ligger åpenbart i Det Nye Testamente. (Augustin, på 300-tallet.)