P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Jeg er Sarons blomst, en rose i dalen. Som en rose blant torner, slik er min elskede blant de unge kvinner. Høys 2,1-2

 

Julen er blomstenes høytid. Selv om vi feirer den i den mørkeste perioden i hele kalenderåret. Tusener av julestjerner og julegleder formidler hvert eneste år omtanke og omsorg mennesker imellom. Røde og fine står blomstene der. Pryder festbord og vinduskarmer. Kanskje også du skulle huske på noen med et bibelord og en blomsterhilsen dette året?

 
ROSENE
Men også en annen blomst hører julen til: Rosen! Enkelt og sterkt formidler den julens evangelium til oss, både gjennom julesalmer og bibelord.
For meg er rosen julens fineste blomst!
 
Det hev ei rose sprunge ut av ei rot så grann
Som fedrane hev sung, av Isais rot ho rann
 
Slik sang Guds folk for 500 år siden. Og 250 år senere skrev Hans Adolf Brorson:
 
Den yndigste rose er funnet, blant stiveste torner opprunnet
Krist inn i vår ætt lot seg pode, blant syndere fagert han grodde
 
Disse julesalmene er inspirert av Salomos Høysang i Bibelen. I sin tyske bibeloversettelse formet Martin Luther ordene slik:
- Jeg er Sarons blomst, en rose i dalen. Som en rose blant torner, slik er min elskede blant de unge kvinner. Høys 2,1-2
 
Rosen taler til oss om Jesus, Guds Sønn. Han er brudgommen: Guds rose. Samtidig taler rosen om Guds barn. Bruden: En rose blant torner. I dag skal rosen få tale til oss om Jesus:
 
ROSENE VOKSER I DALEN
Ingen var satt så høyt som Jesus, kongesønnen. Men ingen har heller steget så dypt ned som han. Herlighetsdrakten ble byttet med tjenerdrakten. Jesus ble menneske for vår skyld – og siden overgitt til menneskers hån og spott og forakt. Til anklage, dom og død.
 
I en av julens sanger heter det:
 
Velkommen fra din himmelsal
Til denne verdens tåredal
Hvor man deg intet annet bød
Enn stall og krybbe, kors og død
 
Og Hans Adolf Brorson synger slik:
 
Akk, søker de lavere steder
I støvet for Frelseren græder
Så får I vår Jesus i tale
Ti rosene vokser i dale
 
Du må ned til det lave for å finne rosen. Du må bøye deg for å gripe den!
 
ROSENE FINNES BLANT TORNER
Juleevangeliet er budskapet om stallens fred. Men det er også budskapet om korsets død.
Våre barn blir født for å leve. Guds Sønn ble født for å dø.
Barnet i krybben skulle krones med torner. Derfor gikk kongens veg fra Betlehem til Golgata.
 
Fra krybben til korset gikk vegen for deg
Slik åpnet du porten til himlen for meg
 
Slik ville Gud det. Slik beskriver Bibelen det. Derfor skulle også du bøye deg ned for Jesus! Han kan forvandle syndenød til frelsesfryd. Tenne lys i mørket og gi legedom for alle hjertesår.
 
ROSENE HAR DEN NYDELIGSTE DUFT
Guds rose ljuvleg angar, og skin i jordlivs natt
Når hennar ljos oss fangar, ho vert vår beste skatt
 
Slik sang de gamle det. Og slik skulle du og jeg synge deg. Også denne julen!
 
Å, som jeg skulle ønske du fikk kjenne rosens duft denne julen! At Ordet og sangen om Jesus fikk føre deg til Jesus. At du fikk møte han som din personlige Frelser og venn.
 
Å, om du ville være med og spre rosens duft videre! Bære Jesus ut til menneskene. Det er så mange som lider i ensomhet, smerte og savn. Men Guds rose har duften i seg selv. Bær den derfor frimodig videre til dem som trenger det.