P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Endetiden er søvnens tid. Endetidens store fare er at vi slumrer inn og sovner.

 

Bibelen har flere sterke utsagn om dette. La meg få sitere et par tre bibelavsnitt.

Jeg tenker først på Rom 13,11-12, der Paulus skriver det slik:
- Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen.
Jesus kommer snart igjen. Ingen har hatt så kort tid igjen til denne store begivenheten, som du og jeg i dag. La oss derfor ta oss i vare, så søvnen ikke tar oss!
 
Jesus taler om det samme i sin endetidstale i Matt 24-25 - i lignelsen om de ti brudepikene. Her sier Jesus det slik:
- Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov.
Alle ti var klar over situasjonen: Brudgommen kommer! Men bare fem hadde forberedt seg på å ta imot han.
Da ventetiden ble lengre enn de hadde antatt, tok søvnen tak i dem. Og de sovnet alle, både de kloke og de uforstandige.
 
I Ef 5,14 møter vi akkurat det samme. Her holder Paulus en vekkelsespreken for troende mennesker:
- Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.
De kristne i Efesus var levende kristne. Men også levende kristne kan sovne. Og resultatet blir at det ikke lenger er mulig å se forskjell på kristne og ikke kristne når det gjelder livsførsel og hverdagsliv. De var ikke døde. Men de lignet på dem.
 
Hva kjennetegner den som sover? Jeg tror vi kan peke på tre konkrete forhold.
 
For det første: Den som sover, følger ikke med på tiden.
 
Før du sovner, ser du på klokka. Ikke minst hvis du har vanskelig for å sovne. Og når du våkner, er dette kanskje det første du gjør: Du ser på klokka. Men den som sover ser aldri på klokka.
Altfor mange kristne følger ikke med på tiden. Jo, de følger både strømmen og trendene. De er barn av sin egen tid, hypermoderne og oppdatert på alt som skjer.
Men det er ikke dette vi snakker om her. Vi snakker om å kjenne tiden, slik Bibelen taler om det. Vi snakker med å følge med på tiden, slik at vi er i stand til å vurdere farene og mulighetene i lys av Guds Ord.
Følger du med på tiden, du som leser dette? Lever du i det profetiske ordet, så du ser hva som skjer - og vet hva som kommer? Kjenner du Bibelens beskrivelse av endetidsmennesket og endetidsmenigheten? Bare slik lærer vi hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal møte dem vi daglig omgås. Eller sover du?
 
For det andre: Den som sover er ikke bevisst sin egen tilstand.
 
Den som er våken vet hvor han befinner seg og hvordan han ser ut. Men den som sover, har ingen anelse om noe av dette.
Vet du hvor du står i ditt gudsforhold? Hvordan er ditt forhold til Jesus? Vet du hvor du står i forhold til din egen tid - og de mange utfordringene vi møter på rett og galt, sannhet og løgn? Og vet du hvor du står, i forhold til det kristne fellesskapet? Har du funnet din plass? Eller sover du?
 
For det tredje: Den som sover utfører ikke noe skikkelig arbeid.
 
Det er den våkne som arbeider. Ikke den som sover. Det er selvsagt forskjell på søvnige og våkne arbeidere. Men den som sover, arbeider ikke i det hele tatt.
Hvorfor er det slik mangel på arbeidere i Guds rike i våre dager? Er det for få kristne? Er markene for store? Er arbeidsoppgavene for mange? Eller er det de kristne som sover?
Jeg tror det er det siste som er tilfelle! Og nettopp derfor er ord som kall, trofasthet, lydighet og forpliktelse snart blitt fremmedord for de fleste av oss.
Står du med i tjenesten for evangeliet på ditt hjemsted? Eller sover du?
 
Kanskje burde dette bli din og min nyttårsbønn dette året:
 
Gjør meg villig, varm og våken
Kjære Jesus, led meg frem
Gjør meg til et lys i tåken
Som kan lede andre hjem