P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

I Bibelen ser vi at Jesus brukte bønnen i mange slags situasjoner: Ved sykesengen og ved graven. I undervisning og forkynnelse. I møte med trøtte og slitne, ensomme og redde mennesker. I bønnen hvelvet han en himmel over situasjonen.

 

- Lær av meg, sa Jesus en gang til sine disipler. Det betyr at Jesus må ha noe å lære oss i alle de ulike situasjonene vi møter i livet. La oss ta et eksempel. I forbindelse med den lidelsesvegen Jesus gikk til Golgata, skriver Peter:

 
- Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. 1 Pet 2,21
Og i de følgende vers fortsetter han med å fortelle hvordan Jesus møtte ondskap, spott og lidelse. Slik skulle også vi leve, sier Pete. La oss lære av Jesus!
 
Også når det gjelder bønnelivet har vi mye å lære av Jesus: Hvordan ba Jesus? Og hva kan du og jeg lære av Jesu måte å bepå?
 
JESUS BRUKTE BØNNEN TIL FORTOLIG SAMTALE MED SIN FAR
 
- Far! Slik henvendte Jesus seg til Gud i himmelen: Som til en god og kjærlig far. Fortrolig. Nært. Og direkte.
Bønnen var stedet der Jesus tok vare på nærkontakten med Far i himmelen. Bønn var et uttrykk for det kjærlighetsforholdet som rådet mellom disse to: Faderen og Sønnen.
I bønnen delte Jesus fortrolig samfunn med sin far - både ved å tale og ved å lytte.
Også du og jeg har bruk for dette fortrolige samfunnet med Gud. Og mulighetene, de er gitt oss i bønnen.
 
JESUS TOK ALLTID TID TIL BØNN
 
Jesus hadde det ofte travelt. Men aldri så travelt at det gikk ut over bønnelivet. Tvert imot: Bibelen forteller at Jesus ofte gikk avsides, til stillheten der han kunne være for seg selv. Han gikk avsted for å be. Og som regel gikk han alene.
Men noen ganger tok han også med seg sine disipler, når det var i ferd med å bli for travelt for dem. Slik fikk slitne disipler hjelp av Jesus, til både stillhet og bønn.
Også du og jeg har bruk for bønnen på denne måten: Som et hvilested i tjenesten. Og som en kraftstasjon på himmelvegen.
 
JESUS BRUKTE BØNN I ALLE LIVETS SITUASJONER
 
I Bibelen ser vi at Jesus brukte bønnen i mange slags situasjoner: Ved sykesengen og ved graven. I undervisning og forkynnelse. I møte med trøtte og slitne, ensomme og redde mennesker. I bønnen hvelvet han en himmel over situasjonen.
Også du og jeg trenger himmelkontakt i våre mange daglige gjøremål. Også du og jeg trenger himmelkraft i tjenesten for Gud.
 
JESUS PRAKTISERTE FORBØNN FOR ALLE MENNESKER
 
Det er ikke mye selvopptatthet å spore hos Jesus. Det er som omsorgen for andre mennesker fyller hele hans liv og virke. Ofte viste dette seg i forbønnens tjeneste.
Og aldri kan vi se dette klarere enn i lidelseshistorien.
Det er lett å tenke at da hadde nok Jesus nok med seg selv. Men det var helt motsatt: Aldri ba han så mye for andre som da:
- På veg ned fra Oljeberget gråt han over Jerusalem.
- I nattverdsalen ba han for sine redde og usikre venner.
- I Getsemane var han i intens bønnekamp for Peter.
- Og på korset ba han: - Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.
Jesu praktiserte forbønnens tjeneste. Det skulle også du og jeg gjøre!
 
 

TIL ETTERTANKE

 
Jesus har bedt oss å lære, lære å ligne Guds Lam
Ydmyk, saktmodig å være, det skal jeg lære hos ham
Skue hans åsyn så lenge at jeg forvandles derved
Og at hans bilde kan trenge dypt i mitt hjerte seg ned
 
Henry Albert Tandberg, 1910
 
*****
 
Å Jesus, ditt namn er det beste
Av alt det du syndaren gav
I bøna hans fullkomne feste
I døden hans kjepp og hans stav
 
Nils Lavik, 1927