P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Bønn er den hånd som rører ved Den Hånden som beveger hele universet, er det blitt sagt. Det er dette som skjer i forbønnen.

 

Slik skriver Oddvar Søvik det i boka si Bønn framfor altOg i boka Fra bønnens verden skriver Ole Hallesby det slik:

 
Så ofte vi rører denne hans allmakts arm, strømmer noe av hans allmakt over oss, i vår sjel og i vårt legeme. Og ikke bare det, men gjennom oss strømmer den ut til andre. Og denne kraft er så rik og bevegelig at vi under vår bønn bare behøver å peke på de personer eller ting hvor vi ønsker at kraften skal anvendes. Så dirigerer han, som er kraftens herre, den rette kraft i samme stund. Denne kraft er nemlig helt uavhengig av tid og avstand. I samme øyeblikk som vi bøyer våre kne og ber for våre brødre og søstre i Zulu, Madagaskar, Santalistan, China, Sudan, i samme øyeblikk er kraften overført til disse. Her er en trådløs kraftoverføring som overgår den dristigste oppfinners drøm.
 
Men dermed forstår vi også Paulus når han skriver det slik:
- Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1
 
HVORFOR SKAL VI BE FOR ANDRE?
Det er mange spørsmål knyttet til dette med forbønn:

- Trenger Gud vår forbønn?
- Forandrer forbønn noe hos Gud?
- Gjør Gud ting han ellers ikke ville gjort fordi vi ber?

 
Men disse spørsmålene skal vi bare la ligge her. Det er vanskelige spørsmål å finne gode svar på.
Likevel skal vi be for andre. Og vi skal gjøre det fordi Gud sier det til oss i Bibelen:
- Be for hverandre!
 
Også Jesus praktiserte forbønn. Både i sitt jordeliv og etter han kom tilbake til himmelen. Og mange av de største Guds menn i Bibelen var både aktive og trofaste forbedere. Jeg tenker på navn som Abraham, Moses, Samuel, Elias, Daniel og Paulus.
Skulle da ikke også vi bruke forbønnen?
 
HVEM SKAL VI BE FOR?
Kanskje burde vi stille det motsatte spørsmålet: Er det noen vi ikke skal be for?
Nei, sier Bibelen. Det skal gjøres forbønn for alle mennesker.

- Be for dine nærmeste.
- Be for din egen kristne forsamling.
- Be for din egen by eller bygd og be for dine naboer.
- Be for kristne forkynnere og ledere.
- Be for styresmaktene.
- Be om vekkelse og be for misjonsarbeidet.

 

Å praktisere forbønn er som å kaste steiner i vannet. Ringene sprer seg og dekker et stadig større område.

 
NYTTER DET Å BE?
Ja, sier Bibelen. Det nytter! Prøv nå å finne fram Bibelen din, og les beretningen i 2 Mos 17,8-16. Her får vi høre om en spesiell situasjon, der Israel var i strid med amalekittene. Dette er en underlig beretning, for kampen ble ikke avgjort nede på slagmarken. Den ble avgjort på en høyde, der Moses sto med oppløftede hender:
 
- Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket, men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket.
Slik leser vi det her. Men så skjedde det at Moses’ hender ble tunge. Da fortelles det at to venner kom Moses til hjelp: De støttet hendene hans, og israelittene kom igjen på offensiven – og vant en stor seier.
Hva synes du? Kan denne historien fortelle deg noe om forbønn?
 

TIL ETTERTANKE:

Prøv å lage din egen bønneliste med konkrete bønneemner for hver dag i uken, og begynn å bruke denne bønnelista regelmessig.
Følg så med på hva som skjer - både med deg selv og med dem du ber for.