P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Da Jesus døde, så døde du! På Kristi kors handlet Gud i dom med ditt gamle menneske. Straffen ble lagt på Jesus. Han døde din død. I Guds øyne er du altså allerede å regne som død

 

- Kan jeg være en kristen slik jeg er? 

Slik spør mange ærlige kristne. De vil høre Jesus til og har intet større ønske enn å leve til Guds ære. Men veien fra ønske til virkelighet er ofte så altfor lang. I stedet for seier, glede og frimodighet oppleves livet som både tungt og vanskelig. Og så kommer tankene:

- Jeg blir jo aldri annerledes. Jeg faller, feiler og lir nederlag. Det verste er at jeg ofte føler meg både kald og likegyldig. Kan jeg være en kristen i det hele tatt?
 
Dette er kjente tanker for noen og hver av oss. Kjernen i problemet er dette: Vil Gud fordømme meg på grunn av dette mitt gamle menneske?
 
Hva skal vi si til dette?
 
For det første: Vårt gamle menneske fortjener å bli fordømt.
 
Jo mer du oppdager sannheten om deg selv, jo mer forstår du at du fortjener Guds dom: Du er ikke slik du skal skulle ha vært. Du synes heller ikke å bli noe annerledes. Og den som lever i strid med Guds vilje, må dø.
Det gode med en slik erkjennelsen er at vi mister troen på våre egne frelsesmuligheter. Vi slutter å vente noe godt av oss selv. Og dette åpner opp for budskapet om en frelse som ligger utenom oss selv.
 
For det andre: Gud la dommen for vårt gamle menneske på Jesus.
 
Visste du at dommen over ditt gamle menneske alt er falt?
- Når skjedde det? spør du kanskje.
 
 
Det skjedde på Golgata for snart 2000 år siden!
Om dette skriver Paulus i Rom 6,6-8:
- Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.
 
Dette betyr: Da Jesus døde, så døde du! På Kristi kors handlet Gud i dom med ditt gamle menneske. Straffen ble lagt på Jesus. Han døde din død. I Guds øyne er du altså allerede å regne som død
 
For det tredje: Gud vil ikke straffe deg for det som Jesus allerede er blitt straffet for.
 
Norsk lov har ikke noe å kreve av en som er død. Og - hvis en mann allerede har sonet straffen for en forbrytelse, kan han ikke dømmes om igjen for den samme forbrytelsen. Han er ferdig både med forbrytelsen og straffen.
Nettopp slik skal du tenke om ditt forhold til Guds dom: Jesus tok din synd på seg. Han bar den fram for Guds ansikt. Ditt gamle menneske fikk sin dom i Kristi kors. Og Gud straffer ikke synden to ganger.
Men dette er ingen erfaringssak. Dette er noe du må tro! Også det skriver Paulus om, i Rom 6,11:
- Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus.
 
Gud regner med Jesus. Og det må også du gjøre. Bare slik går ditt livs viktigste regnestykke opp!
 
ET GODT RÅD
 
Adolf Bjerkreim har skrevet et lite hefte jeg tror kan være til hjelp for deg som sliter med det gamle menneske. Heftet heter ET FRIGJORT LIV, og koster bare kr 25,-
Heftet kan du få kjøpt hos oss i P7, Tlf.: 56 32 17 01 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.