P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

I halvannet år bar jeg en forlovelsesring på fingeren. Inne i denne ringen sto disse ordene: Din Johanne. Hun var ikke min enda. Men hun hadde lovet å bli det. Og ringen var den synlige garantien for at det en dag ville skje.

 

Vi avsluttet den forrige artikkelen med en oppfordring om å lese gjennom Efeserbrevet i Bibelen. I dag vil jeg begynne med å sitere to vers nettopp fra dette brevet:

 
- I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning. Ef 1,13-14
 
Disse to versene markerer avslutningen på et strålende avsnitt, Ef 1,13-14, der Paulus løfter fram flere av de velsignelsene Gud har gitt oss i Jesus. Paulus beskriver sju slike velsignelser. Og to av dem, de to siste, er knyttet til Den Hellige Ånd.
 
La oss prøve å se litt nærmere på dette:
 
 
DEN HELLIGE ÅND ER GITT OSS SOM INNSEGL
 
Hva betyr dette? Hva er egentlig et innsegl?
Svar: Et innsegl er et merke. Nærmest som et segl eller som et stempel å regne.
 
Du husker kanskje fra lidelseshistorien i Bibelen at Jesus etter sin død ble lagt i en klippegrav. To av jødenes rådsherrer, Josef fra Arimatea og Nikodemus, gravla Jesus etter at de romerske soldatene hadde tatt livet av han.
 
Du husker kanskje også at keiserens segl ble satt på Jesu grav? Hva betydde det? Jo, det betydde tre ting:
1. Jesu grav var nå å betrakte som keiserens eiendom.
2. Jesu grav var underlagt keiserens suverene vilje.
3. Jesu grav var nå under keiserens egen beskyttelse.
 
Men nettopp dette illustrerer også hva det innebærer å ha fått Den Hellige Ånd som innsegl.
Gud har satt sitt stempel eller sitt segl på oss: Og seglet er Den Hellige Ånd!
 
Med dette har Gud gitt til kjenne tre ting:
1. En kristen er Guds eiendom. Vi tilhører ikke lenger oss selv. Vi hører Herren til.
2. En kristen er underlagt Guds vilje. Det er Han som nå skal ha det avgjørende ordet i livet. Egenviljen gjør seg stadig gjeldende. Men Guds vilje har forkjørsrett.
3. En kristen skal få regne med Guds beskyttelse og Guds omsorg i sitt liv. Herren vil bevare og verne sin eiendom hver eneste dag.
 
Den Hellige Ånd betyr dermed en enorm trygghet i en kristens liv!
 
 
DEN HELLIGE ÅND ER GITT OSS SOM PANT
 
En pant er en slags garanti. Eller den første utbetalingen av en stor arv.
 
En desemberkveld i 1977 forlovet vi oss i Oslo, Johanne og jeg. Og en maidag i 1979 giftet vi oss på Røvær, ei lita øy vest av Haugesund. I halvannet år bar jeg dermed en forlovelsesring på fingeren. Inne i denne ringen sto disse ordene: Din Johanne. Hun var ikke min enda. Men hun hadde lovet å bli det. Og ringen var den synlige garantien for at det en dag ville skje.
 
På samme måte er Den Hellige Ånd gitt oss som den første utbetalingen fra en stor arv. Jeg er ennå ikke framme i himmelen. Men Gud har gitt meg en garanti for at jeg en dag skal komme dit. Jeg har ikke ennå ikke sett den store arven. Men Gud har gjennom sin Ånd garantert for at også jeg en dag skal få del i den.
Jeg er trolovet med Kristus, skriver Paulus i 2 Kor 11,2. Men samtidig på veg mot den store bryllupsdagen: Eiendomsfolkets forløsning!
 
 

TIL ETTERTANKE

 
Ei burde jeg da gå og sørge: Jeg er en mektig konges brud!
Skjønt tvil og vantro vil meg spørre: Hvor er din høyhet og din skrud?
 
Lina Sandell, 1861