P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Når et barn skal lære å snakke er ordet mamma et av de første som kommer over leppene. Hva kan grunnen være til dette?

 

I Romerbrevet skriver Paulus disse ordene: - Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Rom 8,14-15
Her kalles Den Hellige Ånd altså for Barnekårets Ånd. Hva betyr dette?
 
Når et barn skal lære å snakke er ordet mamma et av de første som kommer over leppene. Hva kan grunnen være til dette?
Svaret er enkelt: Helt fra fødselen av har barnet vært hos sin mor. Fått omsorg, mat og varme. Og i disse første månedene har mor ofte snakket til barnet sitt. Hele tiden bruker hun ordet mamma om seg selv. Ved stellebordet, ved barnesenga og med barnet i armene.
Igjen og igjen har barnet hørt det samme ordet: Mamma. Og etter hvert begynner barnet selv å gjenta det samme ordet: Mamma.
Det foregår en prosess i barnet. Ordet mamma blir gradvis knyttet til en bestemt person, som barnet opplever å stå i et spesielt forhold til. Mamma er min mamma!
 
På akkurat den samme måten vil Den Hellige Ånd lære oss hva det innebærer å være et Guds barn. Han vil bevisstgjøre oss på vårt barnekår hos Gud. Og nettopp derfor kalles han i Bibelen for Barnekårets Ånd.
 
I Rom 8,15 ble ordet Abba brukt. Dette er et aramaisk ord som betyr: Pappa!
Ordet er brukt tre forskjellige steder i Bibelen:
Først brukte Jesus selv ordet da han kjempet i Getsemane:
- Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg. Men ikke som jeg vil, bare som du vil! Mark 14,36
Videre bruker Paulus ordet i Galaterbrevet:
- Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Gal 4,6
Og endelig er det altså brukt i Romerbrevet:
- Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Rom 8,15
 
- Abba, Far! Dette var Jesu måte å tiltale sin Far på. Slik satte han ord på sitt sønneforhold hos Gud.
- Abba, Far! Det samme ordet gjør Den Hellige Ånd bruk av når han taler om Gud i våre hjerter.
- Abba, Far! Dette ordet vil også en kristen gjøre bruk av når han begynner å forstå hva det innebærer å være Guds barn!
 
Ellers kalles Den Hellige Ånd flere ganger for Sannhetens Ånd. Det betyr at Den Hellige Ånd alltid samarbeider alltid med Sannhetens Ord, altså Bibelen.
Her taler Gud til oss om vår fortapte stilling uten Jesus. Dette bruker Den Hellige Ånd når Han skal overbevise oss om synd.
Men i Bibelen taler Gud også til oss om Jesus, at Han tok alle våre synder på seg. Og at Han nå ønsker å tilgi oss for Jesu skyld. Også dette gjør Den Hellige Ånd bruk av, nemlig når Han skal herliggjøre Jesus og gjøre Han stor og umistelig for våre hjerter.
 
Barnekårets Ånd er stadig i arbeid! Har du oppdaget din fortapte stilling uten Jesus? Har du fått bruk for Jesu frelsesverk? Har du begynt å glede deg over at frelsesverket også gjelder deg? Hvis svaret ditt er ja, kan du være ganske sikker på at du har hatt med Barnekårets Ånd å gjøre.
 
 
TIL ETTERTANKE:
 
- Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi! 1 Joh 3,1