P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår stridskamerat ARKIPPUS (Filem 1,1-2). Si til ARKIPPUS: Pass på den tjenesten du har fått for Herren, så du fullfører den! (Kol 4,17)

 

Arkippus

Nei, det er ikke mye vi vet om denne mannen. Bare to ganger er han nevnt i Bibelen. Og likevel, de få ordene som er brukt om den unge mannen fra Laodikea tegner et varmt og fint bilde for oss: Arkippus synes å ha vært en utrolig flott medarbeider for evangeliet!

 

Et forbilde for oss

Hør bare: VÅR STRIDSKAMERAT! Dette er ordene Paulus bruker om Arkippus. Her er en mann som ikke bare har stilt seg til tjeneste for Herren, men en som også står aktivt på i denne tjenesten! Arkippus sparer seg ikke. Han kjemper for evangeliet, og for at nye mennesker må bli frelst. Slik er ARKIPPUS et forbilde for oss. Et eksempel til etterfølgelse. Er du en slik Arkippus på ditt hjemsted?

 
Hvordan fikk Arkippus denne tjenerinnstillingen? Hva gjorde han til en slik verdifull medarbeider for evangeliet?
En ting er i alle fall sikkert: Han var mottagelig for Guds mange og gode gaver! Arkippus er ikke et lukket "nei-menneske". Han er et åpent og tillitsfullt "ja-menneske". Og en slik innstilling setter alltid spor, både i menneskelivet og i kristenlivet.
 
Arkippus var vokst opp i et kristent hjem. Hans foreldre het Filemon og Appia. Vi kjenner dem fra brevet Paulus skriver til Arkippus' far - brevet til Filemon.
Her hjemme hadde Arkippus lært de hellige Skriftene å kjenne. Og ikke minst - evangeliet om Jesus. Det var her han fikk vite hvem Frelseren var.
Og Arkippus hadde vært mottagelig for det foreldrene lærte han. Han visste at ingen kan leve på foreldrenes tro. Derfor gjorde han sitt eget valg – og tok imot evangeliet!
 
Pass på den tjenesten du har fått!
Arkippus er mottagelig for Ordet om Jesus, for Guds frelse og for alt det Jesus har gjort for vår skyld. Han begynte rett!
Den som vil tjene Jesus, må alltid først la seg betjene av Jesus. Før vi kan gjøre noe for Jesus, må han få gjøre noe for oss!
Slik mottok Arkippus sin tjeneste av Herren. Han som først ble betrodd Herrens frelse ble nå betrodd tjenesten med evangeliet! Han ble frelst - for å tjene!
- Pass på den tjenesten du har fått! sier Paulus til Arkippus. Ta vare på den. Som det mest verdifulle du eier. - Fullfør din tjeneste!
 
Ble menighetsforstander
Hvordan gikk det så med Arkippus? Historien forteller at den unge mannen fra Laodikea senere ble menighetsforstander i sin egen hjemby. Og at han til sist led martyrdøden. Sammen med sine gamle foreldre, forresten. Arkippus fullførte sin tjeneste. Han var tro inntil døden!
 
Sterke krefter vil true din tjeneste
I dag er det deg og meg det gjelder: Du har kanskje ikke noe forstanderembete. Og står heller ikke i fare for å lide martyrdøden. Men du forvalter en tjeneste, som også du mottok fra Herren. Sterke krefter vil true denne tjenesten, også i dag. Lumske farer finnes fremdeles langs tjenestens veg.
 
Det er så mange ting som kan ødelegge en rik tjeneste for Herren: Synd, hovmot og mismot. Du kan rammes av sløvhet og latskap, eller du sprenger deg selv og knekker sammen. Noen går inn i oppgaver de ikke passer for. Andre fristes til å stikke av fra tjenesten.
 
Gjør som Arkippus! Pass på den tjenesten du har fått for Herren. Og fullfør den! Ditt livs store lykke er knyttet til denne tjenesten.
 
DERFOR: TJEN HERREN MED GLEDE!