P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- For Herren trøster Sion, trøster dets ruiner, og gjør ørkenen der lik Eden og ødemarken lik Herrens hage. Fryd og glede skal finnes der, takk og lovsang. Jes 51,3.

 

RUINER

Vi ser for oss ulike bilder når vi hører dette ordet: Vi kan se for oss bilder av en by. Med nedrevne murer og ødelagte hus. Folketom og livløs. Tidligere lå byen der, levende og aktiv. Barn lekte. Voksne arbeidet. Menneskene spiste og sov. Men så kom katastrofen. Med krig, terror og grusomheter. Eller som et overraskende jordskjelv. Nå ligger byen der. I ruiner. Og vi kan se for oss bilder av et liv. For også et menneskeliv kan legges i grus. Ruineres og ødelegges. Alt så lyst og godt ut. Grunnlaget var lagt for et godt liv. Framtiden lyste. Men så kom katastrofen. Livskrisen. Et uerstattelig tap eller et uopprettelig fall. Livet gikk i stykker. Alt gikk tapt. Du sto igjen på ruinene av et liv.

 

Den levende Gud ser ruinene. Den ødelagte byen. Og det knuste livet. Og Herren trøster ruinene, sier profeten Jesaja her. Herren vil gjenreise og gjenoppbygge ruinene. Han elsker dem det har gått i stykker for. Herren trøster ruinene! La dette få tale til deg i dag.

 
JERUSALEM - EN BY I RUINER
1996 var et spesielt år for Israel. Da ble Jerusalems 3000-årsjubileum markert. Og både i Israel og i andre deler av verden ble denne store begivenheten feiret. Selv fikk jeg være med på en slik markering i Pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen. Også det en flott opplevelse!
 
Mellom 10 og 15 ganger brukes ordet ruiner i Bibelen. De fleste gangene om Jerusalem. Flere ganger i historien har nemlig Jerusalem vært lagt i ruiner: Omlag 600 år f.Kr gjorde babylonerne sitt inntog. Kong Nebukadnesar inntok byen, ødela templet og la byen i grus.
 
År 70 e.Kr var det romernes tur. Hærføreren Titus satte ild på templet og ødela byen. Jesu ord om Jerusalems ødeleggelse gikk bokstavlig i oppfyllelse. Først i 1967 fikk jødene igjen kontroll over Jerusalem.
 
Men - Herren trøster ruinene! Hva ser vi i dag for våre øyne? Vi ser et gjenoppbygd Jerusalem! På ruinene blir den gylne stad reist på nytt. Jerusalem of gold!
 
Som Herren på Esras og Nehemjas tid trøstet ruinene, gjenreiste templet og gjenoppbygde byen, slik gjør Gud også i dag et under: Jerusalem gjenreises!
 
Det er underlig å lese ordene fra den gamle bok:
- Bryt ut i jubel alle sammen, dere Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem. Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse. Jes 52,9-10
- Sønner av deg skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjen murbrudd og setter veier i stand, så folket kan bo i landet. Jes 58,12
 
Ikke rart at siste delen av Jesajaboken kalles for Trøsteboken!
 
SYNDEREN - ET LIV I RUINER
Herren elsker Jerusalem og trøster dets ruiner. Men først og fremst elsker Gud syndere! Mennesker det har gått i stykker for.
Gud elsker slike som deg og meg!
 
Bibelen gjør oss kjent med flere mennesker som det gikk galt for i livet. Da Jesus kom, sto de bare igjen på ruinene: 
- Inn på tempelplassen kommer de trekkende med en kvinne. Grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Ruinert!
- Ved vegen fra Jerusalem til Jeriko lå en mann i grøftekanten. Halvdød. Såret. I ruiner!
- Foran kongen sto en betrodd tjener. Han skyldte ti tusen talenter, men var ute av stand til å betale. Gjelden var bunnløs. Snakk om å være ruinert!
 
Men Herren trøster ruinene. Han skapte liv av døde. Synden ble slettet ut. Klagesangen ble til lovsang. Og ødemarken til en blomstrende hage.
 
I dag er det deg og meg dette gjelder: - Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Jes 40,1-2
 
Ta til deg denne trøsten! Be om fred for Jerusalem. Og be om frelse for alle dem som i dag står på ruinene av et liv.
For – Herren elsker ruinene!