P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

25.05.2018

Gud skal i veighet tørke bort hver - Joh Åp 21,4

Musikk som spilles:
Nägonstans bland alla skuggorna stär Jesus - Christer Sjögren
Det skal bli en gledens dag - Marit og Irene

24.05.2018

Jesus og Sakkeus - Luk 19,1-10

Musikk som spilles:
Sakeus - Curt & Roland
Hvor jeg lengter helt å følge Jesus - Sødalstrioen & Filadelfia menighetsmusikk

23.05.2018

Gud skal tørke bort hver tåre - 2 Kong 20,5

Musikk som spilles:
Frykt ei, jeg er nær - Marit og Irene
For Those tears I died - Rune Larsen

22.05.2018

Gud skal være med deg - Jes 58,11

Musikk som spilles:
Vart leder vegen - Evie Tornkvist
Han kviskrar ditt navn - Sveinung Hølmebakk

21.05.2018

Gud skal fylle på - Fil 4,19

Musikk som spilles:
Ennå stråler Guds sol bakom skyen - Marit og Irene
Livet er en gave - Finn Arne Lauvås

18.05.2018

Gi meg Jesus i liv og død - Fil 1,21

Musikk som spilles:
Jesus med deg vil jeg leve her - Dag Arne Saltnes
Perleporten - Trond Erics