P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

16.08.2019 - Annbjørg Barane

Størst og fyrst - Matt 20,26b-28

15.08.2019 - Annbjørg Barane

Tilgjeving - Matt 18,21-22

14.08.2019 - Annbjørg Barane

Jesus åleine - Matt 17,8

13.08.2019 - Annbjørg Barane

Det måtte hende - Matt 16,22

12.08.2019 - Annbjørg Barane

Kven er han? - Matt 16,13-16

09.08.2019 - Geir Harald Johannessen

Maktdemonstrasjonen - Joh 6,27

08.08.2019 - Geir Harald Johannessen

Giftslangen i landsbyen - Slm 101,7

07.08.2019 - Geir Harald Johannessen

Kranach alteret i Sneberg - Heb 13,8

06.08.2019 - Geir Harald Johannessen

Reining med vert - Kol 2,14

05.08.2019 - Geir Harald Johannessen

Løven av Juda - Åpb 5,5