P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Kenneth Hjortland er ansatt som ny administrasjonsleder i P7. Kenneth er 47 år gammel, bor på Sotra og har de siste ni årene vært ansatt som administrasjonsleder i Bergens Indremisjon. Han har utdanning og har vært i jobb som sykepleier, men har i tillegg til dette også tatt en administrativ utdanning, som gjør han godt skikket for den nye stillingen i P7. Det er en glede å ønske Kenneth Hjortland velkommen som ny medarbeider i P7! Han begynner i stillingen 1. mars 2016.