P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Listeners: 00

Listenerpeak: 00

Current track: LIVE

Servername: LIVE

Description: LIVE

Title: LIVE

Genre: LIVE

Url: LIVE

stream_start: LIVE

audio_info: LIVE

samplerate: LIVE

channels: LIVE

00:00 / 00:00

25.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Abigails klokskap - 1 Sam 25,14-35

24.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Abigails dilemma - 1 Sam 25,2-17

21.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

På ærestribunen - Heb 11,32-40

20.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Hva er karakter - Rom 5,1-5

19.02.2020 Fra serien 'Steinene taler'

Unkomstklippen - 1 Sam 23,24-28

18.02.2020 Fra serien 'Steinene taler'

David og Goliat - 1 Sam 17,32-51

17.02.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Jesus alene - Matt 17,1-9

14.02.2020 Fra serien 'Steinene taler'

Levende stein - 1 Pet 2,4-6

13.02.2020 Fra serien 'Steinene taler'

Hovedhjørnesteinen - 1 Pet 2,4-8

12.02.2020 Fra serien ''

-