P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


I P7 Magasinet nr 3 - 2015 kan du lese andakt skrevet av Ole Andreas Wastvedt, om Kjell Kolbrek fra Budstikka Radio som fikk Kristent Radioforums hederspris for 2015, og om TWR sitt arbeid i Venezuela.

Les her!