P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Finnes det håp for Syria? Slik lyder overskriften i P7 Magasinet nr 4 - 2015. Les om radioprogrammet "Håp for Syria" som er et 15 minutter langt ukentlig radioprogram. Det formidler Bibelens budskap om håp - om fred og til trøst for folket i Syria. Irene Krokeide Alnes skriver andakten. Den handler om Guds kjærlighet, kall og kraft.

I tillegg får du møte Ole Andreas Wastvedt, redaksjonssekretær og redaktør i P7, som begynner som nestleder for Den indre Sjømannsmisjon 1. januar 2016.

Les her!