Tid Serie
00:00:00 RadioMG - Drømmeland
Neste... 06:35:00 Veien gjennom Bibelen
Senere i dag 07:00:00 P7-morgen (r) fra dagen før
Senere i dag 08:00:00 Nistepakka
Senere i dag 08:30:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland
Senere i dag 09:00:00 P7-morgen
Senere i dag 10:00:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon
Senere i dag 10:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang
Senere i dag 11:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
Senere i dag 12:00:00 Irenes kvarter
Senere i dag 12:35:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland (r)
Senere i dag 13:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Mix
Senere i dag 14:00:00 Shofar - Kurt Urhaug (r)
Senere i dag 15:00:00 Ettermiddagssending - (r) fra kl 9
Senere i dag 16:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
Senere i dag 17:05:00 Trosvitaminer (r)
Senere i dag 17:15:00 Over en åpen Bibel
Senere i dag 17:30:00 RadioMG - Tospann
Senere i dag 19:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Barnehjørnet
Senere i dag 19:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - God fredag
Senere i dag 20:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Bedehussang
Senere i dag 20:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - Fresh musikk
Senere i dag 21:00:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon (r)
Senere i dag 21:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang (r)
Senere i dag 22:00:00 Through the Bible
Senere i dag 22:30:00 RadioMG - Kveldssentralen