Dag Tid Serie
00:00:00 RadioMG - Drømmeland
06:35:00 Veien gjennom Bibelen
06:45:00 Irenes kvarter (r) fra mandag
07:00:00 Morgensending (r) fra dagen før
07:00:00 Morgensending (r) fra fredag
07:40:00 Sanger vi aldri glemmer
08:00:00 Bedre Søndag
08:00:00 Nistepakka
08:00:00 Sotra Indremisjon (r)
08:10:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon (r)
08:30:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland
08:45:00 Trosvitaminer
09:00:00 Morgensending
09:00:00 Søndagsskole
10:00:00 Countrygospeltimen (r)
10:00:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon
10:00:00 Klart Svar - Bladet Evangelisten
10:00:00 Klart Svar - Bladet Evangelisten (r)
10:00:00 Kvinner i vinden - May-Britt
10:00:00 Laksjonssending
10:00:00 Shofar - Kurt Urhaug
10:00:00 Sotra Indremisjon
10:30:00 Radiopresten
10:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang
11:00:00 God Søndag
11:00:00 Lunsjsending - Arne Martin
11:00:00 Møtesending fra menigheten Arken
11:00:00 P7 - timen
11:02:05 formiddagssending 31august
11:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
12:00:00 Irenes kvarter
12:00:00 Irenes kvarter (r) fra mandag
12:00:00 Laksjonssending
12:05:00 Åpne dører (r)
12:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang (r)
12:35:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland (r)
12:59:38 Kristen Nærradio Haugaland - INTRO
13:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - God Lørdag
13:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Mix
13:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Søndagsmix
14:00:00 Klart Svar - Bladet Evangelisten (r)
14:00:00 Kvinner i vinden - May-Britt (r)
14:00:00 Shofar - Kurt Urhaug (r)
14:00:00 Sotra Indremisjon (r)
14:00:00 Trosvitaminer (r)
14:10:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon (r)
14:10:00 Lunsjsending - Arne Martin (r)
14:30:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon (r)
14:33:00 Sanger vi aldri glemmer (r)
15:00:00 Ettermiddagssending - (r) fra kl 9
15:00:00 P7 - timen (r)
16:00:00 Klart Svar - Bladet Evangelisten (r)
16:00:00 Lunsjsending - Arne Martin (r)
16:00:00 P7 - timen (r)
16:00:00 Radiogudstjeneste
16:02:05 formiddagssending 31august
16:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
17:00:00 Lunsjsending - Arne Martin (r)
17:05:00 Trosvitaminer
17:05:00 Trosvitaminer (r)
17:20:00 Over en åpen Bibel
17:40:00 Åpne dører
18:00:00 Countrygospeltimen
18:00:00 Countrygospeltimen (r)
18:00:00 Møtesending fra menigheten Arken (r)
18:00:00 P7 - timen (r)
18:40:00 Bedre Søndag (r)
18:59:38 Kristen Nærradio Haugaland - INTRO
19:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Barnehjørnet
19:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Radiosøndagskolen
19:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - God fredag
19:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - God helg
19:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - Kveldsmiks
20:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Bedehussang
20:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Dette er mitt liv
20:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Musikk jeg hører
20:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Strikketimen
20:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - Fresh musikk
20:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - God Søndag
20:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - Jukebox
20:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - Konserthalvtimen
20:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - Musikk fra Haugalandet
21:00:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon (r)
21:00:00 God Søndag (r)
21:00:00 Klart Svar - Bladet Evangelisten (r)
21:00:00 Kvinner i vinden - May-Britt (r)
21:00:00 Møtesending fra menigheten Arken (r)
21:00:00 Shofar - Kurt Urhaug (r)
21:00:00 Sotra Indremisjon (r)
21:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang (r)
22:00:00 Radiopresten (r)
22:00:00 Sanger vi aldri glemmer (r)
22:00:00 Through the Bible
22:30:00 RadioMG - Kveldsmix
22:30:00 RadioMG - Kveldssentralen
22:30:00 RadioMG - Midt i uka
22:30:00 RadioMG - Salig blanding
22:30:00 RadioMG - Sist på søndag
22:30:00 RadioMG - Tospann
22:30:00 RadioMG - Troens vei