P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

15.07.2019 Fra serien 'Bær hverandres byrder'

Om å bære - Gal 6,1-5

12.07.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Det kristne fellesskapet - Matt 18,15-20

11.07.2019 Fra serien 'Ingen som Gud'

Ta deg i vare - 5 Mos 6,4-12

10.07.2019 Fra serien 'Ingen som Gud'

Kobberslangen i ørkenen - 4 Mos 21,4-9

09.07.2019 Fra serien 'Ingen som Gud'

Hvor bor Gud? - 2 Mos 25,1-9

08.07.2019 Fra serien 'Ingen som Gud'

En Gud, 10 bud - 2 Mos 20,1-17

05.07.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Tenk på din skaper - Fork 12,1-7

04.07.2019 Fra serien 'Ingen som Gud'

Bønnefjellet - 2 Mos 17,1-8

03.07.2019 Fra serien 'Ingen som Gud'

Manna - hva er det - 2 Mos 16,11-18

02.07.2019 Fra serien 'Ingen som Gud'

Veien på bunnen - 2 Mos 14,5-14