P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

27.07.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Den kostbare perlen - Matt 13,45-46

26.07.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Steinhaugen ved Jordan - Jos 4,1-8

25.07.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Et alter for Herren - 1 Mos 12,6-8

24.07.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Steiner som roper - Luk 19,37-40

21.07.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Den tapte sølvpengen - Luk 15,1-10

20.07.2017 Fra serien 'Elisa Safats sønn'

Jesus og Elisa - Luk 4,23-30

19.07.2017 Fra serien 'Elisa Safats sønn'

Er det rett det vi gjør - 2 Kgb 7,3-9

18.07.2017 Fra serien 'Elisa Safats sønn'

En duft av bergprekenen - 2 Kgb 6,18-23

17.07.2017 Fra serien 'Elisa Safats sønn'

Engler på murene - 2 Kgb 6,8-17

14.07.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Menneskefiskere - Luk 5,1-11