P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

21.05.2019 Fra serien 'Tilhenger eller etterfølger'

Venner - Joh 15,10-17

20.05.2019 Fra serien 'Nistepakka'

I Jesu navn - Joh 16,23B-28

17.05.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Bevart - Joh 17,9-17

16.05.2019 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Mannen med nøklene - 1,17-18

15.05.2019 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Damaskusveien - Apgj 9,1-9

14.05.2019 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Tilbake til Jerusalem - Luk 24,44-53

13.05.2019 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Misjonsbefalingen - Matt 28,16-20

10.05.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Vær frimodig - Joh 14,1-11

09.05.2019 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Elsker du meg - Joh 21,15-19

08.05.2019 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Kristi bord - Joh 21,1-14