P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

23.01.2020 Fra serien 'Steinene taler'

Den kostbare perlen - Matt 13,45-46

22.01.2020 Fra serien 'Steinene taler'

Steinhaugen ved Jordan - Jos 4,1-8

21.01.2020 Fra serien 'Steinene taler'

Et alter for Herren - 1 Mos 12,6-8

20.01.2020 Fra serien 'Steinene taler'

Steiner som roper - Luk 19,37-40

17.01.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Det første tegnet - Joh 2,1-11

16.01.2020 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 7'

Med Jesus ombord - Matt 8,23-27

15.01.2020 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 3'

Vann fra klippen - 2 Mos 17,1-6

14.01.2020 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 4'

En stor synder og en stor Frelser - Luk 3,15-22

13.01.2020 Fra serien 'Verdens Lys'

Verdens Lys - Joh 8,12

10.01.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Jesu dåp - Matt 3.13-17