P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

14.12.2018 Fra serien 'Søndagens tekst'

Budbæreren - Mal 4,4-6

13.12.2018 Fra serien 'Mulighetens Gud'

Grenseløse muligheter - 2 Kong 4,1-7

12.12.2018 Fra serien 'Mulighetens Gud'

Ildovnen - Dan 3,13-30

11.12.2018 Fra serien 'Mulighetens Gud'

Muligheter i tjenesten - 1 Kor 15,58

10.12.2018 Fra serien 'Mulighetens Gud'

Mer om nådegavene - 1 Kor 12,4-11

07.12.2018 Fra serien 'Søndagens tekst'

Fred på jorden - Jes 2,1-5

06.12.2018 Fra serien 'Mulighetens Gud'

Nådegavene - 1 Pet 4,10-11

05.12.2018 Fra serien 'Mulighetens Gud'

Et kongelig presteskap - 1 Pet 2,9-10

04.12.2018 Fra serien 'Mulighetens Gud'

Vandre i ånden - Gal 5,13-16

03.12.2018 Fra serien 'Mulighetens Gud'

Pinse - nye muligheter - Joh 16,5-15