P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

28.06.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Baktalelse - Jak 4,11-12

27.06.2017 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 3'

Tenk på din skaper - Fork 12,1-7

26.06.2017 Fra serien 'Den Hellige Ånd og vi'

Bli fylt av Ånden - Ef 5,14-20

23.06.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Politi, regningsbud - eller innbyder - Luk 14,16-24

22.06.2017 Fra serien 'Den Hellige Ånd og vi'

Gjør ikke den Hellige Ånd sorg - Ef 4,17-32

21.06.2017 Fra serien 'Den Hellige Ånd og vi'

Mer om Åndens gaver - Ef 4,7-16

20.06.2017 Fra serien 'Den Hellige Ånd og vi'

Åndens gaver - Ef 4,7-16

19.06.2017 Fra serien 'Den Hellige Ånd og vi'

Åndens frukter - Ef 4,1-6

16.06.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Johannesdåpen og Jesu dåp - Mark 1,3-11

15.06.2017 Fra serien 'Den Hellige Ånd og vi'

Bønn om styrke og innsikt - Ef 3,14-21