P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

26.04.2017 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Elsker du meg - Joh 21,15-19

25.04.2017 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Han valgte naglene - Joh 20,24-29

24.04.2017 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Fred være med dere - Joh 20,19-23

21.04.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Igjen - Joh 21,1-14

20.04.2017 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Emmausveien - Mark 16,9-16

19.04.2017 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Si til Peter - Mark 16,1-8

18.04.2017 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Maria Magdalena - Joh 20,1-18

17.04.2017 Fra serien 'Etter påskemorgen'

Den tredje dagen - 1 Mos 1,13

14.04.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Hvorfor døde Jesus - Matt 16,21-23

13.04.2017 Fra serien 'Ord fra korset'

Fader, i dine hender - Luk 23,44-47