P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

17.10.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 7'

For Kristi Domstol - 1 Kor 3,10-17

16.10.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 1'

Fullfør løpet - Apgj 20,17-24

15.10.2019 Fra serien 'Steinene taler'

Unkomstklippen - 1 Sam 23,24-28

14.10.2019 Fra serien 'Steinene taler'

David og Goliat - 1 Sam 17,32-51

11.10.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Helbredet av Jesus - Mark 1,40-45

10.10.2019 Fra serien 'Steinene taler'

Levende stein - 1 Pet 2,4-6

09.10.2019 Fra serien 'Steinene taler'

Hovedhjørnesteinen - 1 Pet 2,4-8

08.10.2019 Fra serien 'Steinene taler'

En stein fra alteret - Jes 6,1-8

07.10.2019 Fra serien 'Steinene taler'

Minnesteinen i Betel - 1 Mos 28,10-22

04.10.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Det umulige er mulig - Matt 19,27-30