P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

15.11.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Historien gjentar seg - Luk 17,20-30

14.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 6'

Framfor alle ting - 1 Tim 2,1-6a

13.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 6'

Han som begynte - Fil 1,6-11

12.11.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Unnskyldninger - 2 Mos 3,11-15

11.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 4'

Vitnesbyrd om tro - Heb 11,1-10

08.11.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Bær hverandres byrder - Luk 10,25-37

07.11.2019 Fra serien 'Hvem er Jesus'

Kjødets gjerninger og Åndens frukt - Gal 5,16-26

06.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 1'

Skatten og perlen - Matt 13,44-46

05.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 3'

Min gjenløser lever - Job 19,25-27

04.11.2019 Fra serien 'Forventning'

Hviledagen - 1 Mos 2,1-4