P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

21.08.2017 Fra serien 'Steinene taler'

David og Goliat - 1 Sam 17,32-51

18.08.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Jeg er ei glemt - Jes 49,13-16

17.08.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Levende stein - 1 Pet 2,4-6

16.08.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Hovedhjørnesteinen - 1 Pet 2,4-8

15.08.2017 Fra serien 'Steinene taler'

En stein fra alteret - Jes 6,1-8

14.08.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Minnesteinen i Betel - 1 Mos 28,10-22

11.08.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Berørt av Mesterens hand - 1 Tess 4,2-9

10.08.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Ta steinen bort - Joh 11,32-44

09.08.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Steiner for brød - Matt 7,7-11

08.08.2017 Fra serien 'Steinene taler'

Den hvite steinen - Joh åp 2,17