P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

17.11.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Gud vil ikke miste en eneste èn - Matt 18,1-6+10-14

16.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

En høy ånd - Dan 6,1-5

15.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Onesiforus - 2 Tim 1,15-18

14.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Oppmuntring - 2 Tim 1,15-18

13.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Abigails klokskap - 1 Sam 25,14-35

10.11.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Lønnsforhandlinger - Mark 10,28-31

09.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Abigails dilemma - 1 Sam 25,2-17

08.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

På ærestribunen - Heb 11,32-40

07.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Hva er karakter - Rom 5,1-5

06.11.2017 Fra serien 'Gode nyheter'

Historien gjentar seg - Luk 17,20-30