P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Aktuelt
Bibelkurset 2020

Dagens nye programmer

25.02.2020

Det er ikke lagt opp noen TV programmer i dag.

Det er fortsatt mulig å se tidligere programmer ved å klikke på:


00:00 / 00:00
Lytt til flere...

Fra serien 'Vindu mot livet - Ola Bjorland'

Sørgehøytiden avsluttes ved graven - Fra serien 'Abraham'
Lytt til flere...

Fra serien 'Vindu mot livet - Johnn Hardang'

Abigails klokskap - Å bygge bibelsk karakter 1 - 1 Sam 25,14-35
Lytt til flere...

Fra serien 'Veien gjennom Bibelen'

Nr. 1602 - Profeten Jeremia 34,16-36,20
Lytt til flere...

Fra serien 'Nistepakka'

Joh Åp 2,13